Tillbaka till evenemang

Naturutflykt till Nuckarfors och Kvarnfors i Myllyjärvi

Vi åker på naturutflykt 2.9.2023 med abonnerad buss kl. 9:00 från Stationsvägen 1 bredvid Varuboden till Vanda ås forsar Nuckarfors och Kvarnforsen i Nurmijärvi. Tillbaka till Grankulla kommer vi senast kl. 15. Under den cirka 3 km långa vandringen passerar vi lummiga lundar, broar, spänger och trappor, lugna och mäktiga forsande vatten. Längs älven finns frodig vegetation och ädla lövträd. Vi håller matpaus vid en eldplats. Ta med egen matsäck. Klä dig enligt vädret.

Allmänheten är välkommen till utflykten, som kostar 10 euro för vuxna och 5 euro barn under 16 år. För medlemmar i Grankulla Miljöförening är utflykten gratis. Avgiften betalas kontant i bussen. Anmälningar senast 28.8 per e-post tasso.lampen(at)kolumbus.fi. Meddela ditt mobiltelefonnummer. Anmäl dig i tid för att säkert rymmas med. Eventuella förfrågningar Tasso Lampén 050 305 7034   Välkommen med ut i naturen!

 

Evenemanget ordnas av Grankulla miljöförening.