Tillbaka till evenemang

Lähellä ristiä, lähellä toisiamme – Nära korset, nära varandra

Fredag 6.10 kl. 18 Ekumenisk, tvåspråkig samling i metodistkyrkan: Antti Kruus, Andreas Forsbäck m.fl.

Evenemangets arrangör: Grankulla metodistförsamling