Tillbaka till evenemang

Föreläsning: Upprättande av en intressebevakningsfullmakt

Tid: torsdag 20.10.2022:

  • kl. 12.30–13.30 på finska och
  • kl. 14.00–15.00 på svenska

Plats: Arbetarakademin, A-paja (adress Gamla Åbovägen 14, Grankulla)

Föreläsare: jurist Lars-Eric Jansson , Advokatbyrå Legistum Ab – Legistum Attorneys Ltd.

Servicecentret Villa Breda ordnar de här föreläsningarna i Arbetarakademins lokaler på initiativ av Äldrerådet:
Juristen Lars-Eric Jansson kommer 20.10 att informera om ärenden som hör samman med uppgörandet av en intressebevakningsfullmakt. Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina ärenden när du inte själv kan göra det.

Juristen håller föredraget först på finska kl. 12.30–13.30 och sedan 14.00–15.00 på svenska. Han diskuterar ämnet på båda språken i cirka 45 minuter och sedan har publiken tid i cirka 15 minuter att ställa allmänna frågor.

Tillfället är avgiftsfritt.

Evenemanget är i första hand avsett för pensionärer men även andra intresserade kan delta om det finns plats. Föreläsningarna hålls i A-paja vid Arbetarakademin. Föreläsningssalen rymmer 100 personer/föreläsning.

Vi rekommenderar att du kommer med buss eller samåker till evenemanget för annars räcker inte parkeringsplatserna till. Du kan ta dig till Arbetarakademin från Grankulla centrum med bussarna 533 och 549, på förmiddagarna också med närbussen 232.

Du kan anmäla dig till evenemanget under tiden 7.10–19.10.
Anmälan per e-post till Villa Breda, Saila Helokallio saila.helokallio@kauniainen.fi eller tfn 050 308 24 52

Inträdesavgift

Fritt inträde

Åldersgräns

Ingen åldersgräns