Tillbaka till aktuellt
5.7.2021 | Miljö

Miljöenheten är stängd  15.7–9.8.2021.

OBS! Beslut gällande anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen (bulleranmälan), ansökningar i enlighet markanvändings- och byggnadslagen (tillstånd för miljöåtgärd) och övriga ansökningar som lämnats in efter den 15.6.2021, kan göras tidigast vecka 33.

Vid brådskande ärenden, kontakta vid behov stadens byggnadstillsyn.

Kontakta oss

Anna Sjövall

Miljöexpert
Organisation
Samhällsteknik – Miljöenheten