Tillbaka till aktuellt
5.7.2021 | Miljö

Miljöenheten är stängd  15.7–9.8.2021.

OBS! Beslut gällande anmälningar i enlighet med miljöskyddslagen (bulleranmälan), ansökningar i enlighet markanvändings- och byggnadslagen (tillstånd för miljöåtgärd) och övriga ansökningar som lämnats in efter den 15.6.2021, kan göras tidigast vecka 33.

Vid brådskande ärenden, kontakta vid behov stadens byggnadstillsyn.

Kontakta oss