Tillbaka till aktuellt
14.6.2023 | Kommunteknik

Stadens underhållningsenhet avlägsnar inom kort i närheten av Gallträsk en enskild gran som dödats av barkborre. Trädet innehåller för tillfället barkborrelarver och målet är att förhindra spridningen av borren till närliggande granarna. Trädet fälls på ett område där stammen kan avlägsnas utan att andra träd behöver fällas eller körmärken i terrängen uppstår. Om man i samband med granskning av trädet upptäcker fågelbon i trädet eller i dess omedelbara närhet, kommer trädfällningen inte att genomföras.