Avfallshantering och återvinning

Nu kan du återvinna även plastförpackningar i Grankulla

Nu finns det även ett insamlingskärl för plastförpackningar vid Kasabergets återvinningspunkt (Stenbergsvägen/Kasabergsvägen). Till insamlingskärlet kan man föra hushållens tomma livsmedelsförpackningar i plast.

Vad får läggas i insamlingskärlet för plast?
•    Livsmedelsförpackningar av plast, så som yoghurtburkar, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat
•    Plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål
•    Flaskor, kanistrar och burkar av plast, helst tillplattade
•    Plastkassar, -påsar och -omslag
•    Cellplastförpackningar

Vad får man inte lägga i insamlingskärlet för plast?
•    PVC-förpackningar. Du känner igen dem på märkningen 03.
•    Rester av farliga ämnen, såsom burkar som innehåller målarfärger, kemikalier, olja eller läkemedel.
•    Lämna in läkemedel på apoteket och annat farligt avfall på dess insamlingsplatser. Se länken nedtill på sidan.
•    Andra än förpackningar eller plastförpackningar från företag.

Se mera info www.hsy.fi/sv

Vårens trädgårdsavfall kan föras till Sortti-stationerna

Våren är här och människorna börjar trimma sina trädgårdar för en ny säsong. Det är bra om man kan kompostera sitt trädgårdsavfall på egen tomt. Om detta inte är möjligt kan trädgårdsavfallet transporteras till Sortti-stationerna som är en del av HRM Avfallstjänst. På detta sätt blir avfallet komposterat och hamnar inte i blandavfallet på avstjälpningsplatsen. Trädgårdsavfall får inte tippas i parkerna.

Observera att det fr.o.m. 1.1.2011 enligt Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter är förbjudet att bränna trädgårdsavfall i staden!

Ett lass trädgårdsavfall som hämtas till en Sortti-station med personbil, paketbil eller bilsläpvagn kostar fem euro. Avgiften täcker enbart trädgårdsavfall vilket betyder t.ex. ris, löv och gräs. Annat avfall som sopad sand, jordmaterial, stubbar och rotklumpar ingår inte i priset.

Trädgårdsavfall mottas inte på Munkkulla avfallsstation i Kyrkslätt på grund av utrymmesbrist. Sortti-stationerna tillämpar självbetjäning, vilket innebär att man själv lossar lasten och placerar den på flaken. Som betalningsmedel duger bank-, kredit- och betalkort, inte kontanter.

När vårstädningen och renoveringsperioden börjar ökar antalet kunder avsevärt på Sortti-stationerna. Köerna är som längst vid femtiden på måndagarna. Vid andra tidpunkter är risken mindre att hamna i kö.

Sortti-stationerna betjänar vardagar kl. 07–21.

Sortti-stationerna:
Esbo
- Käringmossens avfallshanteringscentral, Käringmossvägen 8 
Helsingfors
- Stensböle, Stensbölekanten 5
- Kånala, Betongvägen 3
Kyrkslätt,
- Munkkulla, Munkkullavägen 3 (trädgårdsavfall tas inte emot)

Källa: HRM Avfallstjänst

Sortti-stationerna
Våren är här! Lär dig kompostera!

Stadens miljöenhet ordnar i samarbete med HRM en avgiftsfri komposteringskurs i Villa Junghans (Leagränden 4) måndagen den 2.5.2010 kl. 18-20. På kursen lär sig deltagarna grunderna i kompostering och även erfarna ges råd. Kursen hålls på finska, men frågor kan ställas på svenska samt svenskspråkigt material finns tillgängligt. Kursledare är komposteringsexperten Kirsi Tuominen. Kursen är gratis och ingen förhandsanmälan krävs


Avfallshantering och återvinning

SAD:s avfallsrådgivning www.hsy.fi (jate.neuvonta@hsy.fi) svarar för rådgivningen i avfallsfrågor.

>
Sortti-stationerna >
>
>


Växtskyddsmedel som avlägsnats från registret skall föras till problemavfallsinsamling

Evira påminner kommunerna, jordbrukarna, handeln och hushållen om att alla preparat som avlägsnats från växtskyddsmedelsregistret, som blivit för gamla eller som annars är oanvändbara skall bortskaffas som problemavfall.

Växtskyddsmedel som avlägsnats från registret får inte slängas med vanligt hushållsavfall eller strös ut i miljön utan de skall föras till de kommunala ställena för insamling eller bearbetning av problemavfall.

Läs mera på Eviras hemsida>