Här kan du skicka feedback till kommuntekniken, om skötsel och underhåll av stadens allmänna uteområden, grön- och gatuområden. Feedback angående fastigheter eller privata områden och deras underhåll hanteras inte denna vägen.

Du kan skicka responsen anonymt genom att lämna fälten för e-post och telefonnummer tomma.