Med främmande art avses en växt, ett djur eller någon annan organism som ursprungligen inte hört till områdets ekosystem och vars spridning människan antingen medvetet eller omedvetet har främjat.

Om främmande arter anpassar sig till de nya förhållandena och sprider sig lätt kan de hota den ursprungliga naturens mångfald. Nya arter som sprider från t.ex trädgårdar, kan skada de inhemska arterna genom att konkurrera, korsa sig med eller jaga dem. Detta kan påverka funktionen i hela ekosystemet.

Bekämpning av främmande arter

Främmande arter får inte avsiktligt odlas på en fastighet. Om fastighetsägaren eller -innehavaren har en sådan växt i trädgården, är denna skyldig att ta bort växten och förstöra växtdelarna för att stoppa spridning av växten.

Staden bekämpar i mån av möjlighet främmande arter som förekommer på stadens egna områden.

OBS! Du slänger väl inte växtdelar av främmande växtarter eller annat trädgårdsavfall på stadens områden? Detta kan nämligen leda till att främmande växtarter lätt sprids på stadens grönområden.

Du hittar mera information om invasiva främmande växtarterna via de nationella Vieraslajit.fi-sidorna.

Information om de vanligaste invasiva, främmande arterna i Grankulla samt bekämpningstips