Vildkaninen härstammar ursprungligen från Spanien och Portugal och lever nuförtiden fritt i nästan hela världen inklusive Finland.

Den nuvarande citykanin dvs. vildkaninstammen i huvudstadsregion härstammar troligtvis från kaniner som levt på Byholmen i Helsingfors redan på 1980-talet. Stammen har sedan början av 2000-talet vuxit explosionsartat och arten förekommer nuförtiden även utanför Ring III:n i Esbo och Vanda. Arten har även noterats i Grankulla.

Vems ansvar?

Eftersom vildkaninen är ett bytesdjur krävs det att den som jagar vildkanin har jakträtt på det område där jakten bedrivs. Markägaren fattar beslut om jakträtt.

Fångst av vildkanin på område som ägs av staden

Om du märker att vildkaninen har byggt bo eller orsakat skador på stadens parker eller andra allmänna områden ber vi att du kontaktar stadens underhållsenhet per e-post kunnossapito@kauniainen.fi eller ringer tel. 050 411 8656 eller 050 548 0391. Enheten vidtar därefter eventuella åtgärder som behövs.

Fångst av vildkanin på områden som ägs av husbolag eller privatpersoner

Husbolag och invånare i småhus ansvarar själva för att se till att vildkaninerna fångas in. Husbolaget eller husägaren kan själv kontakta t.ex. någon av de jägare finns nämnda i dokumentet nedan och komma överens om saken. Jägarna ska anmäla till stadens underhållsenhet på vilka områden och under vilka tider de bedriver jakt.

Eftersom jakten kräver tillstånd av markägaren kan ett hus som ligger på en arrendetomt inte ordna jakt på vildkaniner utan stadens tillstånd. Närmare information om jakttillstånd för arrendetomterna i Grankulla stad får du på tfn 09 505 6230.