Staden kommer att bygga en trafikrondell vid Posttorget som ett separat projekt. Korsningen vid Stationsvägen, Helsingforsvägen och Tunnelvägen fyller inte dagens krav för trafikens behov eller trafiksäkerhet.

Stadens kommunteknik har länge haft som mål att bygga om korsningen för att förbättra trafiksäkerheten och det är rationellt att göra detta i samband med stadsbaneprojektet. Tunnelvägens nivå kommer att sänkas något i samband med järnvägsprojektet,, vilket innebär att anpassningsarbetet mellan korsningsområdet och anslutningen ändå skulle vara nödvändigt.

Kamera vid Posttorget

Kamerans dataskyddsbeskrivning finns att få från staden. Tjänsten möjliggörs av Raksakamera.fi