Invånarmöte för entreprenad 2 hölls i Grankulla 19.3, och invånarmöte om entreprenad 3 (Björkgård-Esbo centrum) hölls 9.4.

Tidigare möten