Mångfärgade sommarblommor i blomsterrabatt framför stadshuset.

Resultatenheten svarar för planeringen och produktionen av den grönservice som tillgodoser stadens basbehov och medverkar till att upprätthålla en grön och naturnära stadsbild i Grankulla.

Resultatenheten ansvarar också för planeringen och framställningen av stadens sommarblomster.

Framlagda planer finns under Aktuellt och kungörelser.

Kontakta oss

Emmi Silvennoinen

Stadsträdgårdsmästare
Organisation
Samhällsteknik – Kommunteknik