Lekpark på sommaren

Köpingsvägen 28, Grankulla

Lekparken ligger i parkområdet mellan Köpingsvägen och Kyrkovägen. Lekparken har en liten klätterställning och rutschbana, två gungdjur, en vippgunga, två sandlådor samt två gungställningar varav den ena har tre däckgungor och den andra har två barnkorgar. Lekparken är omgiven av ett staket. Intill lekparken finns en backe med gräs som passar bra som pulkabacke om vintrarna. Parken har bänkar och soptunnor.

Kontakta oss