Thurmaninpuiston sillanalunen Foto: Salla Ikonen

Barnfamiljer

I Grankulla erbjuds barnfamiljer många slags service och kundspecificerade tjänster. Utgångspunkten för verksamheten är barnets och familjens behov.


Mödra- och barnrådgivning


Barndagvården omfattar daghems-, gruppfamiljedagvårds- och lekverksamhet. Också tjänster inom specialdagvården kan fås snabbt. Som alternativ till dagvården finns stöd för privat vård och stöd för hemvård av barn under 3 år. För familjerna gratis förskoleundervisning ges på alla daghem till vilka minst sju barn i förskoleåldern söker. Stadens Grundutbildning och gymnasier erbjuder förstklassig undervisning på finska och svenska.


Den öppna familjeverksamheten erbjuder stimulans och stöd av en referensgrupp.


Familjearbete fokuserar på tidigt stöd som svarar snabbt på familjernas behov.

Familjearbetet är förebyggande och konfidentiellt.  Familjehandledaren är onsdagar kl. 9-14 och torsdagar kl. 9-15.30 i öppna familjeverksamheten.


Familjerådgivningen erbjuder Grankullaborna sakkunnighjälp i frågor som gäller barns och ungas utveckling och föräldrarnas parförhållande. Familjerådgivningen stöder också gravida och nyblivna mammor.


Socialtjänster för barnfamiljer

Talterapi


Hemvård för barnfamiljer

Hemvården stöder familjer i föräldraskapet och barnavården.


Dagvård
Daghemmen i Grankulla
Skolor
Underhåll för barn


Grani-dagen_barnet


Kontaktuppgifter


Barnrådgivningen:


Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 341 (må-to, telefontid kl. 12-13)


Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 342 (ons, telefontid kl. 12-13)  

Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 343 (må-fre, telefontid kl. 12-13)  


Mödrarådgivningen:

Hälsovårdare

tfn. (09) 87891 344 (må-fre)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä