EU:s coronaintyg (kallas också coronapass eller covidintyg) kan skrivas ut eller sparas via tjänsten Mina Kanta-sidor. Logga in i Mina Kanta-sidor (www.kanta.fi) med dina egna koder, t.ex. nätbankskoder eller mobilcertifikat.

 • Om dina coronavaccinationer inte syns på Mina Kanta-sidor och du har blivit vaccinerad i Grankulla ska du ringa Grankullas coronarådgivning.
 • Om dina coronavaccinationer inte syns på Mina Kanta-sidor och du har blivit vaccinerad någon annan stans än Grankulla ska du kontakta den som vaccinerat dig.
 • Om du har tagit ett coronatest inom den privata hälsovården och resultatet inte syns i tjänsten Mina Kanta-sidor så ska du kontakta platsen där du blev testad.

Om du inte kommer åt tjänsten Mina Kanta-sidor

 • Du kan befullmäktiga en annan myndig person att använda tjänsten på dina vägnar om du inte själv kan använda tjänsten.
 • Du kan be om ett vaccinationsintyg som skrivs ut ur tjänsten genom att ringa Grankullas coronarådgivning eller genom att kontakta vaccinationsplatsen (Villa Junghans). Du kan ge dina kontaktuppgifter till den som vaccinerar dig redan i samband med vaccinationen.
  • Vaccinationsintyget är avgiftsfritt och det tar 5 vardagar att få det. Primärt sänds intyget hem till dig per post. Vid brådskande behov av intyg kan du separat avtala om att avhämta ditt intyg på hälsostationens patientkansli (Stationsvägen 19) på vardagar kl. 8-16. 

EU:s coronaintyg består av tre olika intyg

 • Intyget om coronavaccination finns i tjänsten Mina Kanta-sidor efter att du blivit vaccinerad. På intyget finns namnet på det senaste vaccinet du fått och datum för vaccinationen samt antalet vaccindoser. Om du har fått två vaccindoser så syns tillverkarens namn endast för den senare dosen.
 • Intyg om covid-19-test uppdateras i tjänsten Mina Kanta-sidor då testresultatet blir klart. I tjänsten kommer det senaste testresultatet först.
 • Intyg om tillfrisknande från covid-19 sparas i tjänsten Mina Kanta-sidor då sjukdomen har fastställts med ett positivt PCR-testresultat. Resultatet av ett snabbtest (antigentest) är inte ett tillräckligt bevis på att man haft covid-19. EU:s coronaintyg bildas inte i tjänsten Mina Kanta-sidor om resultatet för covid-19-testet är svagt positivt. Testresultatet är i dessa fall angivet som till exempel “spåra” eller “gränsvärde”. 

Uppgifterna ovan förs in i tjänsten Mina Kanta-sidor på ca fem dagar.

Vaccin som har getts utomlands

 • EU:s coronaintyg utfärdas av det land där du har fått ditt vaccin. Be alltså om intyget i det land där du har fått vaccinet. Coronaintyg/covidintyg som har utfärdats av ett EU-land gäller i alla andra EU-länder. EU:s coronaintyg fungerar som coronapass i Finland.

EU:s coronaintyg för barn och unga

 • Vårdnadshavaren för ett barn under 10 år kan se och skriva ut eller ladda ned barnets coronaintyg i tjänsten Mina Kanta-sidor.
 • Barn som är över 10 år kan själva ladda ned eller skriva ut sitt coronaintyg i tjänsten om de har tillgång till stark autentisering, till exempel nätbankskoder eller mobilcertifikat. Vårdnadshavaren för ett minderårigt barn över 10 år kan i nuläget inte se, ladda ned eller skriva ut barnets/den ungas coronaintyg i tjänsten.
 • Om ett barn eller en ung person som är över 10 år behöver ett coronaintyg och inte själv kan ladda ned eller skriva ut intyget i tjänsten, så kan man be om ett intyg genom att ringa Grankullas coronarådgivning eller ge sina kontaktuppgifter till vaccinationsplatsen (se avsnittet ovan Om du inte kommer åt tjänsten Mina Kanta-sidor). Vänligen beakta att barnet eller den unga personen själv ska besöka vaccinationsplatsen om hen inte har gett tillstånd till vårdnadshavarna att sköta hens ärenden i tjänsten Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavaren kan inte ensam avhämta EU:s coronaintyg för barnet. Vårdnadshavaren kan inte heller få intyget med fullmakt.

Coronaintyg för en person med ett tillfälligt personnummer

Om du inte har ett finskt personnummer, men har ett tillfälligt identifikationsnummer, kan du få EU:s coronaintyg utskrivet (se avsnittet ovan Om du inte kommer åt tjänsten Mina Kanta-sidor). Du får coronaintyget om du har blivit vaccinerad i Grankulla.