Grankulla stad har förespråkat undervisning i välmående och gjort ett långsiktigt och konsekvent arbete sedan år 2016 för att utveckla undervisningen i välmående. Undervisningen i välmående startade först i högstadierna och från och med hösten 2023 kommer barn och unga i Grankulla att få undervisning i välmående under hela grundskolan.

I samarbete med Äänekoski, Grankulla stad och Positive Education har en läroplan för undervisning i välmående upprättats för årskurserna 1–9. Målet med läroplanen för undervisning i välmående är att ge en fungerande struktur och grund för att systematiskt och konsekvent kunna främja och stärka välmående och förebygga marginalisering i skolorna.

I Grankulla har utbildats lärare i välmåendeundervisning sedan 2016. Det finns cirka 40 utbildade lärare idag. Under läsåret 2023–2024 finns i Grankulla både en finskspråkig och en svenskspråkig utbildningsgrupp.

Läroplanen för undervisning i välmående publicerades 20.9.2023.