Utomhusaffischering i Grankulla stad vid välfärdsområdesvalet 2022

Affischställningarna för valen ställs upp på följande platser:

  1. Stadshusets gräsmatta vid Grankullavägens trottoar
  2. Helsingforsvägen (vid kyrkan)
  3. Gångvägen förbi Brandkårshuset till Mäntymäen koulu
  4. Kasabergsvägen (mittemot skolan).

Platserna framgår närmare av den bifogade kartan.

OBS!

Placering av valreklam på andra ställen än i de ställningar för valreklam som staden tillhandahåller för partier och grupper:

Markägarens tillstånd krävs alltid för att placera ut valreklam. Valreklam får inte placeras på områden som förvaltas av staden (t.ex. längs med gatorna, på torg, i parker eller rekreationsområden).

Lena Filipsson-Korento
centralvalnämndens sekreterare
tfn 050 3540121
lena.filipsson-korento@kauniainen.fi