Att rösta hemma

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad, att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret antecknats som hens hemkommun. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen. Mer information på Vaalit.fi > Att rösta hemma.

Hemmaröstningen inleds onsdagen den 17.1.2024 och avslutas tisdagen den 23.1.2024. Hemmaröstningen i det andra valet sker 31.1–6.2.2024.

Anmälan till hemmaröstning ska göras beträffande det första valet senast tisdagen den 16.1.2024 före kl. 16. Beträffande det andra valet, ifall man inte anmält sig redan i samband med det första valet, senast tisdagen den 30.1.2024 före kl. 16. Anmälan tas emot skriftligt eller per telefon (kl. 8–16 vardagar):

  • Telefon: 050 354 0121, 050 411 0754 eller 050 411 0756.
  • Adress: Grankulla stad, centralvalnämnden, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla