Utomhusaffischering i Grankulla stad vid Europaparlamentsvalet 2024

Affischställningarna för valet ställs upp på följande platser:

  1. Stadshusets gräsmatta vid Grankullavägens trottoar.
  2. Helsingforsvägen (vid kyrkan). Obs! Inte i bruk på grund av vägarbete.
  3. Gångvägen förbi Brandkårshuset till Mäntymäen koulu.
  4. Kasabergsvägen (mittemot skolan).

Platserna framgår närmare av kartan nedan:

Utomhusaffischeringen får inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, det vill säga onsdagen den 22.5.2024. Staden sätter upp affischställningarna. Bakgrundsskivorna för affischerna kan avhämtas från och med föregående vecka från stadens byggnadskontor, adress Elevhemsvägen 3, 02700 Grankulla, under byggnadskontorets öppethållningstider. Bakgrundsskivorna finns på samma ställe som i tidigare val (i förrådet), men man kan även komma överens om avhämtningen med fastighetsskötare Marko Koskinen (tfn. 040 612 7506, vardagar må–to kl. 7-15.30 och fre kl. 7–13.30).

Observera att bakgrundsskivan måste användas, för man får inte limma reklam direkt på de svarta stödskivorna i ställningarna. Affischen kan sättas bara på den ena sidan av ställningen. Bakgrundsskivans storlek (=affischens maximistorlek): höjd 120 cm och bredd 80 cm. Bakgrundsskivans tjocklek är 10 mm.

För affischerna reserveras reklamplats en ruta/grupp. Alltså sammanlagt 3 bakgrundsskivor/grupp.

Var och en ansvarar för uppsättningen av affischerna själv. Närmare anvisningar om uppsättningen kan man be i samband med avhämtning av bakgrundsskivorna. Affischerna placeras i samma ordning som i kandidatförteckningen (dvs. i nummerföljd) från vänster till höger (se anvisningen nedan). Den som sätter upp affischen ansvarar för att valreklamen är på rätt ställe och hålls i ställningen samt åtgärdar eventuella brister.

Avlägsnande av affischerna:

  • Affischerna ska avlägsnas senast måndagen den 10.6.2024.
  • Om affischerna inte tagits bort inom utsatt tid, kommer de att förstöras genom stadens försorg.  
  • Eventuella tilläggsuppgifter meddelas här på staden sida för valets utomhusaffischering.

OBS! Placering av valreklam på andra ställen:

På andra ställen än de ställningar för valreklam som staden tillhandahåller för partier och grupper behövs markägarens tillstånd alltid för att placera ut valreklam. Valreklam får inte placeras på områden som förvaltas av staden (t.ex. längs med gatorna, på torg, i parker eller rekreationsområden), se kartorna nedan.

Valreklam som placerats på fel ställen samlas in av staden. Dessa kan avhämtas på begäran från stadens byggkontor, kontaktperson är stadens underhållsmästare, tfn 050 548 0391.

Grankullavägen:


Åbovägen:

Kontaktuppgifter

Lena Filipsson-Korento
centralvalnämndens sekreterare
tfn 050 3540121
lena.filipsson-korento@kauniainen.fi