Tillbaka till aktuellt
18.8.2022

Trafikledsverket och VR varnar barn och unga samt deras vårdnadshavare för att det är farligt att röra sig på järnvägen. Vistelse och ofog på banan ger upphov till livshotande farosituationer, och kan dessutom medföra skadeståndsansvar på flera hundratusentals euro.

Ungdomars osakliga rörlighet på banan, vandalism och annat störande beteende har ökat under sensommaren i hela Finland. Trafikledsverket och VR är oroliga för ungdomarnas säkerhet och påminner tillsammans föräldrarna och skolorna om att utomstående inte har något att göra på banan.

Att röra sig på spåren eller i deras omedelbara närhet är livsfarligt och förbjudet enligt lag. Obehörig vistelse på banan anmäls alltid till nödcentralen eller polisen och straffas med böter.