Idrottsplatser

Grankulla upprätthåller 14 idrottsanläggningar där de flesta motionsformer kan utföras. De populäraste motionsformerna inomhus är olika bollspel och simning. Till de mest omtyckta grenarna utomhus hör skridskoåkning, slalom, fotboll, orientering och konditionsträning. Gång- och cykelvägarna och Kasabergets motionsslinga gör det möjligt för invånarna att motionera på egen hand.

Idrottsplatschef Sari Sarpaneva svarar för skötseln av idrottsanläggningarna och för simhallens verksamhet, tfn 050 380 7687 / fornman.efternamn@grankulla.fi.En enkät om idrottsanläggningarna i Grankulla gjordes 28.9–23.10.16. Avsikten med enkäten var att ta reda på vad stadens invånare tycker om idrottsanläggningarna och vilka önskningar de har.

Resultaten presenteras här liikuntapaikkakysely 2016_sv (pptx) (992.2 KB)