Att bada bastu är en vanlig jultradition, men ett ackumulerande bastuaggregat är den enskilda elapparat som förbrukar överlägset mest el i hushållet. Kan du minska och förkorta bastubadandet? Värm inte heller upp bastun onödigt mycket. 

Visste du?

  • När bastun värms till 100 °C ökar elförbrukningen med 20–30 procent.
  • Värm elbastun till högst 80 °C, då är temperaturen som bäst och det går inte åt extra el.


I Grankullas klimatjulkalender öppnar vi varje dag en lucka med fokus på klimatet. Följ tipsen i luckorna och samla klimatpoäng – i den sista luckan kan du se hur bra du har lyckats! Du hittar alla luckorna här.