Skaffa en ekologisk och klimatsmart julgran! Den mest klimatsmarta julgranen är toppen av ett träd som har avverkats och som annars skulle ha lämnats i skogen för nedbrytning. En plastgran är ekologisk om du förbinder dig att använda den i minst cirka 20 år. Av odlade julgranar är det mest ekologiska alternativet en inhemsk och närodlad gran.

Visste du?

  • Cirka 1,4 miljoner julgranar sätts upp i Finland även denna jul.
  • Det går också att hyra en gran till julen.


I Grankullas klimatjulkalender öppnar vi varje dag en lucka med fokus på klimatet. Följ tipsen i luckorna och samla klimatpoäng – i den sista luckan kan du se hur bra du har lyckats! Du hittar alla luckorna här.