Historia

Grankulla stads historia inleds år 1906. Då bildades ett aktiebolag med uppgift att sälja villatomter. Mönstret känns igen från sekelskiftets villaförstäder bl.a. i Stockholm där Grankullas vänort Danderyd uppstod på samma sätt. Barrskog och tallmoar sågs som en hälsosam omgivning att bo i. Detta kunde Grankulla erbjuda samt en direkt tågförbindelse till huvudstaden Helsingfors. Kustbanan hade öppnats år 1903. Redan år 1907 fanns en skola på orten. Även detta bidrog till den stora inflyttningen. Skolan växte snabbt och idag går ca 2000 elever från Grankulla och Esbo i de svenska och finska skolorna.

År 1920 blev villasamhället köping. Invånarantalet var då 1346, med en svenskspråkig majoritet (70 %). Sitt finskspråkiga namn Kauniainen erhöll köpingen 1949.

År 1972 blev Grankulla stad. Invånarantalet hade ökat till 6462 och följande år fick staden finskspråkig majoritet. Idag bor ungefär 9600 personer i staden, varav 60 % är finskspråkiga, 34 % svenskspråkiga och 6 % med utlandsbakgrund.

Den gröna villstaden

Ett genomgående drag i Grankullas utveckling har varit strävan att bevara karaktären som villa- och trädgårdsstad. Idag domineras stadsbilden av småhusbebyggelse och av närheten till naturen. Grankulla kan anses representera en modern liten trivsam trädgårdsstad. Dagens stadsplanering är inriktad på bevarandet av dessa värden. Förutom den yttre ramen är villastaden också ett socialt fenomen. Den omedelbarhet och närhet som utmärker det sociala livet ser vi som livskvalitet.


Stadsinfo

Grankulla är en av huvudstadsregionens fyra kommuner. Staden ligger 15 km väster om Helsingfors, omgiven av grannstaden Esbo. Karakteristiskt för Grankulla är att staden genom åren kunnat bevara både villabebyggelse och sin trädgårdsstadsmiljö.

Grankulla köpcentrum har vuxit upp kring järnvägsstationen. Här finns stadshus, bibliotek, två kyrkor samt butiker och andra serviceinrättningar. Centrum omges av skogsmark och naturstigar, parker, skolor, idrottsanläggningar och småhusbebyggelse.
Stor vikt har lagts vid invånarnas trivsel och vid serviceutbudet i olika former och för alla åldrar. Fritidsalternativen är många; idrott och motion, kursverksamhet, konserter, utställningar mm.

Kort om Grankulla

Grundat: 1906
Köping :  1920
Stad:       1972

Invånare 2018

9600
60 % finska, 34 % svenska, 6 % övriga


Areal

6,0 km2, vattenområde 0,1 km2

Politisk sammansättning 2017-2021

SFP 16, Saml 13, Gröna 3, KD 1, Sannf 1, SDP 1
totalt 35