Takaisin ajankohtaisiin
26.2.2024 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 26.2.2024
Diaarinumero: 105/00.02.10.01/2024
Valmistelija: Anna Ahtila, projekti-insinööri
Tila: Yhdyskuntavaliokunnan päätös 18.6.2024 § 52
Päivitetty: 3.7.2024

Tiivistelmä

Asunto osakeyhtiö Urheilutien Salpa sijaitsee osoitteessa Urheilutie 8. Taloyhtiön hallitus
esittää, että tontille rakennetaan suojatie. Tämän lisäksi hallitus esittää, että rakennettaisiin
Urheilutie 8 pihalle johtava jalankulkureitti nykyisen ajoluiskan (kuvat 1-2) viereen, oikealle
puolelle sisäänajo suunnasta katsoen. Tällä kohtaa on penger (kuvat 3 ja 4) ja yhtiön ja
kaupungin tonttien raja. Nykyisellään liikenneturvallisuus ei ole riittävällä tasolla.

Suojatie

Kyseessä on suuri taloyhtiö Kauniaisten mittakaavassa, jossa asuu toista sataa asukasta.
Taloyhtiön suuresta asukasmäärästä huolimatta yhtiön tontille ei ole turvallista
jalankulkureittiä. Lähimmät suojatiet eivät ole saavutettavissa yhtiön tontilta kulkematta
naapuriyhtiön pihojen läpi tai metsäpolkuja ja puistoalueita käyttäen. Yhtiön pihaan ei
myöskään ole erillistä ajoväylästä eriytettyä jalankulkureittiä.

Kulku pihaan tapahtuu ajoväylää käyttäen. Ottaen huomioon, että talon asukkaisiin kuuluu
kaikenikäisiä asukkaita, on esteettömyys ja turvallisuus huomioitava. Tämä pätee,
riippumatta siitä, miten tai millä kulkuneuvolla, asukkaat sekä vieraat, saapuvat ja lähtevät.

Talvella, erityisesti runsaslumisina talvina, ongelman on muodostanut myös Urheilutien ja
Urheilutie 8 piha-alueen risteykseen (kuva 5 ja 6) kasattu lumi. Lumi on kasattu risteykseen
niin taloyhtiön oman huoltoyhtiön, kuin kaupungin auraajien toimesta. Tämä on huomattava näköeste ja turvallisuusriski, sekä autoilijoille, että jalankulkijoille. Lumen kasaaminen on tapahtunut taloyhtiön ohjeistuksen vastaisesti. Kantamme on, että lumen kasaaminen edellä mainittuun kohtaan, loppuisi pysyvästi, jos tälle kohdalle saataisiin suojatie.

Edellä mainittujen huomioiden lisäksi, myös ajoneuvojen nopeudet Urheilutiellä ovat ajoittain suuret, mikä tietysti vaikuttaa olennaisesti turvallisuuteen. Nopeusrajoitus Urheilutiellä on 30 km/h, mutta nopeudet kasvavat ajoittain tätä suuremmiksi. Nopeudet, yhdistettynä jalankulkijoiden heikkoon näkyvyyteen, ja erityisesti lasten vaikeuksiin tunnustaa, milloin tie on turvallista ylittää, aiheuttavat huolta turvallisuudesta yhtiön asukkaissa. Myös muiden tienkäyttäjien turvallisuus heikentyy, kun heidän on vaikea havaita yhtiön pihasta poistuvia autoja

Suojatie johtaisi näkemyksemme mukaan:

  • riittävään turvallisuuteen kaikille asukkaille ja vierailijoille sekä tienkäyttäjille
  • esteettömyyteen
  • maltillisempiin nopeuksiin ja nopeusrajoitusten noudattamiseen

Jalankulkuluiska

Ajoluiska toimii tällä hetkellä, niin jalankulkijoiden, autoilijoiden kuin muidenkin
kulkuneuvojen kulkureittinä piha-alueelle. Reitin käyttäjiin kuuluu myös säännöllisesti raskas kalusto, kuten roska-autot. Kapealla luiskalla liikuttaessa, tästä muodostuu vaara erityisesti jalankulkijoille

Jotta piha-alueelle olisi turvallista saapua jalankulkijana, tulisi jalankulkijat voida erottaa
ajoradasta. Jalkakäytävän rakentaminen ajoluiskan reunaan saattaisi ulottua kaupungin
tontin puolelle.

Toimenpide-ehdotus

As Oy Urheilutien Salpa esittää, että kaupunki rakentaisi suojatien ja kiinteistöä palvelevan
jalkakäytävän yllä esitetyin perustein.