Valikko

Ympäristö

taivasYmpäristötoimi


Ympäristötoimi on suljettu 29.6 -27.7.2018.

Mahdolliset maisematyölupahakemukset, meluilmoitukset  ym. lupahakemukset tulee jättää ympäristötoimeen viimeistään 1.6.2018, mikäli päätöstä asiassa toivotaan ennen kesätaukoa.

Hakemukset, jotka on jätetty edellä mainitun päivämäärän jälkeen, käsitellään elokuussa.

Kauniaisten ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat lainsäädännön (mm. ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja jätelait) mukaiset valvontatehtävät, sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät.

Ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä. Ympäristöpäällikkö käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyöluvat sekä ympäristönsuojelulain mukaiset meluilmoitukset.

Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Espoon seudun ympäristöterveys www.espoo.fi/terveydensuojelu

.