Yhteystiedot Valikko

Ympäristö

taivasYmpäristötoimi


Kauniaisten ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat lainsäädännön (mm. ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja jätelait) mukaiset valvontatehtävät, sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät.

Ympäristötoimi koordinoi myös kaupungin kestävän kehityksen työtä (erityisesti ympäristö-, ilmasto- ja energiatehokkuusasioita). 

Ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä. Ympäristöpäällikkö käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyöluvat sekä ympäristönsuojelulain mukaiset meluilmoitukset.

Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Espoon seudun ympäristöterveys www.espoo.fi/terveydensuojelu

.