Yhteystiedot Valikko

Metsänhoito

MetsänhoitotyötKauniaisten kaupungin tavoitteena on kehittää ja ylläpitää omistamiansa  metsäalueita arvokkaat luontokohteet huomioiden.  Kauniaisten kaupungin metsiä hoidetaan pitkäjänteisesti aina 10 vuoden välein päivitettävän luonnonhoitosuunnitelman avulla.


Ulkoilu- ja virkistysmetsinä toimivien puistometsien hoidon lisäksi tavoitteena on ylläpitää ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Kaupungin luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti hoidettujen metsien sisään jätetäänkin hoitamattomia laikkuja sekä lahoavia puita pystyyn ja maahan monipuolisen elinympäristön turvaamiseksi.  Luonnonhoitosuunnitelman piiriin kuuluvat Kauniaisten kaupungin omistamat luonnonalueet ja rakentamattomat tontit, yhteensä noin 168 ha. 

Ajankohtaista

Metsänhoidollisia  toimenpiteitä  toteutetaan  vuosittain  luonnonhoitosuunnitelman  mukaisessa  järjestyksessä kuitenkin niin, että vaaraa aiheuttavat puut poistetaan aina ensisijaisesti. Metsänhoitotyöt toteuttaa pääasiassa kilpailutettu vuosisopimusurakoitsija. Töistä tiedotetaan paikallisesti alueille kiinnitettävillä ja asukkaiden postilaatikkoihin jaettavilla tiedotteilla.