Valikko

Ympäristö

taivasYmpäristötoimi


Ympäristötoimi on kiinni 10.7-4.8.2017.

Hätätapauksissa, ota yhteyttä kaupungin rakennusvalvontaan.

Mikäli lupahakemuksia on jätetty ympäristötoimeen 16.6.2017 jälkeen  (naapurikuulemiset hoidettu hakijan toimesta), voidaan päätös asiassa antaa aikaisintaan elokuussa viikolla 33.
 
Kauniaisten ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat lainsäädännön (mm. ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja jätelait) mukaiset valvontatehtävät, sekä ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät.

Ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä. Ympäristöpäällikkö käsittelee maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyöluvat sekä ympäristönsuojelulain mukaiset meluilmoitukset.

Ympäristöterveydenhuollosta vastaa Espoon seudun ympäristöterveys www.espoo.fi/terveydensuojelu

.