Humpet -logo

Humpeissa on sekä esiopetusikäisiä että viisivuotiaita lapsia. Painotamme oppimista leikin avulla; antamalla lapsille aikaa sekä ohjattuun että vapaaseen leikkiin päivittäin. Toiminnassa vaihtelevat sisältöalueista mm. tutkiminen, musiikki, liikunta, kädentaidot, kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka sekä ympäristö- ja luonnontieto.

Päivittäinen esiopetusaika on klo 9.00-13.00.