Sisiliskot on 3-5 -vuotiaiden lasten ryhmä. Henkilökuntaa ryhmässä on kolme.

Sisiliskojen toiminnassa painottuu tutkiminen ja ihmettely. Ympäristöä tutkitaan myös matemaatikon silmin ja pienet tutkijat saavatkin pohdittavakseen arjen kysymyksiä esimerkiksi sarjoittaen, mitaten, avaruudellisesti hahmottaen ja leikkien.

Ryhmän toiminnassa painottuu liikunta, musiikki ja matematiikka.