Takaisin ajankohtaisiin
15.2.2022

Pääkaupunkiseudulla on purettu useita rajoituksia helmikuun aikana, kun epidemiatilanne on kehittynyt tasaisesti kohti parempaa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee työnantajille, että laajasta etätyöstä voidaan 1. maaliskuuta alkaen siirtyä asteittain etä- ja lähityön yhdistämiseen. Yhteiskunnan vapautuessa korostuvat niin ihmisten oma kuin toiminnanharjoittajien vastuullisuus ja hyvät terveysturvallisuustoimet.

Koronavirusta esiintyy edelleen laajalti kaikkialla pääkaupunkiseudulla. Koronapotilaiden aiheuttama sairaalakuormitus sekä teho- että vuodeosastoilla on laskenut viime viikosta, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Vastuullinen toiminta vain korostuu, kun rajoituksia puretaan. Erilaisissa yleisölle avoimissa tiloissa sekä asiakastiloissa on edelleen syytä kiinnittää huomiota toimenpiteisiin, joilla voidaan estää koronataudin leviämistä (tartuntatautilain 58 c §). Asiakkailla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen, asiakkaille ja osallistujille tulee antaa toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytänteistä. Lisäksi tilojen ja pintojen tehostettua puhdistamista on edelleen syytä jatkaa.

Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu tulee edelleen järjestää niin väljästi kuin mahdollista ja asiakaspaikat tulee sijoittaa riittävän etäälle toisistaan. Edellä mainitut tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset vaatimukset ovat voimassa lain mukaan ilman erillisiä päätöksiä 30.6.2022 saakka.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että yksityistilaisuuksissakin noudatetaan terveysturvallisuudesta annettuja suosituksia, kuten vain täysin oireettomana osallistumista, hyvää käsihygieniaa ja riittävän etäisyyden pitämistä.

Pääkaupunkiseudulla on toistaiseksi voimassa laaja maskisuositus. Maskin käytön jatkamista suositellaan edelleen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikille 12 vuotta täyttäneille, kun oleskellaan julkisissa sisätiloissa tai kuljetaan liikennevälineissä, joissa on myös muita ihmisiä. Maskia suositellaan käytettäväksi myös koulutiloissa kuudennesta luokasta eteenpäin. Toiminnanharjoittajien ei ole edelleenkään syytä lieventää maskinkäyttöä koskevia käytäntöjään.


Koronakoordinaatioryhmä linjasi, että 3.–5.-luokkalaisten maskisuosituksesta kouluissa voidaan 1. maaliskuuta alkaen luopua. Maskia saa halutessaan edelleen käyttää ja maskit saa edelleen koulusta.
 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Kauniaisten valmiusjohtortyhmä käsittelee ehdotukset keskiviikkona 16.2.