Takaisin ajankohtaisiin
19.1.2023 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla toteutettiin loka-marraskuun vaihteessa yhteinen asiakaskysely kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen pääkaupunkiseudulla. Tämä käy ilmi kuntien yhdessä teettämästä asiakaskyselystä.

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat asiakaskyselyn kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille loka-marraskuun vaihteessa viime vuonna. Kysely suunnattiin kaikille suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille 26.10.–9.11.2022. Kyselyssä kerättiin myös lasten kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Kyselyyn oli mahdollista vastata seitsemällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi. Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Oy. Verkossa toteutettuun asiakaskyselyyn saatiin 17 374 vastausta.

”Vastausprosentti ja vastanneiden määrä nousi kaikilla paikkakunnilla edellisestä kyselystä, mistä iloitsen suuresti. Haluan kiittää kaikkia vastaamiseen aikaansa antaneita lapsia ja huoltajia. Kyselystä saamamme tieto on meille äärimmäisen arvokasta”, kertoo Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila.

Huoltajat arvostavat laatua ja monipuolisuutta

Huoltajat arvioivat kyselyssä varhaiskasvatusta koskevia väittämiä asteikolla 1–7, jossa arvosanat 1–3 ovat kriittisiä, arvosana 4 neutraali ja arvosanat 5–7 myönteisiä.

Parhaat arviot (keskiarvo 6,4) huoltajat antoivat kokemastaan kohtelusta. Valtaosa huoltajista kokee tulevansa kohdatuksi arvostavasti ja ystävällisesti lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (95 % vastaajista on ollut jokseenkin, hyvin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa). Miltei yhtä moni vastanneista arvioi, että lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (94 % antaa myönteisen arvion). 92 % vanhemmista kokee, että lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Vastanneista 90 % arvioi, että lapsella on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa.

Kyselyyn vastanneista huoltajista 92 % arvioi, että lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kyselyn perusteella huoltajat ovat pääkaupunkiseudulla lähes yhtä tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2020.

Huoltajia pyydettiin antamaan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle myös yleisarvosana kouluasteikolla 4–10. Huoltajat antoivat yleisarvosanaksi 8,8 (2020 kyselyssä 8,9).

Kyselyn perusteella huoltajien tyytyväisyys lapsensa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on säilynyt erinomaisella tasolla. Yksittäisissä väittämissä tuloksissa on ollut pientä laskua (keskiarvon muutos -0,1) verrattuna edelliseen kyselyyn vuonna 2020, mutta kokonaisuutena tulostaso on pysynyt erittäin hyvänä.

Henkilöstön saatavuuteen liittyvistä haasteista huolimatta on pääkaupunkiseudulla pystytty pitämään varhaiskasvatuksen laatu ja asiakastyytyväisyys korkealla tasolla. Suuri kiitos tästä kuuluu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja esihenkilöille.

Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan alalla tehtävä hyvä työ ja onnistumiset eivät aina tule julkisuudessa näkyväksi.

”On tärkeää käydä keskustelua alan kehittämistarpeista, mutta samalla on hyvä pitää mielessä, että kokonaiskuvassa on enemmän sävyjä. Meidän täytyy jatkossa kertoa varhaiskasvatuksen pitkäjänteisestä kehittämisestä ja onnistumisista aktiivisemmin myös ulospäin, jotta varhaiskasvatuksesta välittyisi nykyistä monipuolisempi käsitys”, Miia Kemppi sanoo.

Lasten osallisuudessa on kehitettävää

Osa kysymyksistä suunnattiin nyt toista kertaa myös lapsille. Lapsilta kysyttiin mm. mistä he pitävät ja eivät pidä varhaiskasvatuksessa. Kivointa lapsista on kaverit ja leikkiminen. Lapsista varhaiskasvatuksessa ei ole kivaa kiusaaminen, lyöminen tai töniminen ja nukkuminen tai lepohetki.

Eniten kehitettävää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on huoltajien mielestä lasten mahdollisuuksissa vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan (keskiarvo 5,3, asteikolla 1–7).

”Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen alkaa jo varhain. Mielipiteen huomioiminen antaa lapselle kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Lasten kuuleminen vaatii meiltä aikuisilta herkkyyttä ja ammattitaitoa”, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Katjamaria Halme Vantaan kaupungilta sanoo.

Kyselyssä mukana olleissa kaupungeissa käsitellään seuraavaksi kaupunkikohtaiset tulokset ja kukin varhaiskasvatusyksikkö saa myös oman raporttinsa yksikkönsä tuloksista. Tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisessä.

Asiakaskysely on tarkoitus toteuttaa seuraavan kerran vuonna 2024.

Lisätietoja Kauniaisten kaupungin osalta antavat:

  • Varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, annika.hiitola@kauniainen.fi, 050 341 6269
  • Varhaiskasvatusyksikön johtaja Paula Somila, paula.somila@kauniainen.fi, 050 3415313