Takaisin ajankohtaisiin
9.2.2022 | Kulttuuri

Kauniaisten kaupunki myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja paikallisten yhdistysten, toimintaryhmien ja yksittäisten hakijoiden toiminnan tukemiseen.  Avustusta voi hakea liikunta-, sivistys-, nuoriso- tai sosiaali- ja terveystoimintaa varten.

Liikunta-avustukset

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voivat hakea ensisijaisesti liikuntatoimintaa harjoittavat seurat ja yhdistykset, joiden kotipaikka on Kauniainen. Toiminta-avustusta voi hakea liikuntayhdistyksen tai -yhteisön sääntöjen mukaisen perustoiminnan tukemiseen.

Kohdeavustus
Kohdeavustusta voi hakea liikuntatoimintaan liittyviin tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tarpeisiin mm. suurempien liikuntatapahtumien järjestämiseen, merkittävien urheilukilpailujen järjestelykustannuksiin tai muihin hyvin perusteltuihin tarpeisiin.

Urheilija-apuraha
Urheilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva pääsääntöisesti nuori (alle 29-vuotias) urheilija ja valmentaja urheilutoiminnan tukemiseksi tai oman lajin jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle opiskelijalle.

Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö tero.kuivalainen@kauniainen.fi

Kulttuuriavustukset

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voi hakea Kauniaisissa kotipaikan omaava tai Kauniaisissa vakituisesti toimiva rekisteröity sivistyksellinen yhteisö sekä rekisteröimätön sivistyksellinen yhteisö, joka harjoittaa sivistys- tai kulttuuritoimintaa. Toiminta-avustusta voi hakea yhteisön toimintasuunnitelmassa mainitun kulttuuritoiminnan piiriin liittyvän toiminnan tukemiseen, kuten matkakuluihin, palkkioihin, yhteisön jäsenille myönnettäviin avustuksiin sekä vuokra- ja käyttökuluihin.

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea sivistyksellisessä mielessä toteutettavaan projektiin tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten. Kohdeavustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Taiteilija-apuraha
Taiteilija-apurahaa voi hakea Kauniaisissa pysyvästi asuva tai jatkuvasti toimiva taiteilija taiteellisen tai kirjallisen toiminnan tukemiseksi tai oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tarjoamiseksi. Apurahaa voidaan myöntää myös erityisen painavista syistä opintotukena lahjakkaalle taidealan opiskelijalle.

Lisätietoja antaa toimistosihteeri elina.pynnonen@kauniainen.fi

Nuorisoavustukset

Toiminta-avustukset
Toiminta-avustusta voi hakea kauniaislaisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan, muuta nuorten itsensä järjestämää nuorisotoimintaa varten tai muuhun nuorisotoimintaan. Toiminta-avustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja -yhteisöt sekä muut kauniaislaisten nuorten vapaat toimintaryhmät joiden jäsenistä vähintään 2/3 on 7–28-vuotiaita kauniaislaisia. 

Kohdeavustukset
Kohdeavustusta voi hakea kertaluonteisena avustuksena, kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, matka-avustukseen tai toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustamiseen tai muuta hyvin perusteltua tarvetta varten esim. kauniaislaisiin vapaisiin nuorisoryhmiin kohdistuva toiminta.

Lisätietoja antaa nuorisonohjaaja kermit.haapalainen@kauniainen.fi

* * *

Tutustuthan avustusperusteisiin ennen hakemuksen tekemistä.
Avustusperusteet ovat nähtävissä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen sekä kaupungin www-sivuilla. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on Kauniaisten kaupungin arvojen mukaista, edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä täydentää kaupungin omaa palvelutoimintaa.

Kulttuuri ja vapaa-aika-avustukset haetaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteisellä hakulomakkeella. Lomakkeita saa kaupungintalon infosta (Kauniaistentie 10) tai sen voi tulostaa kaupungin kotisivulta.

Hakuaika alkaa 15.2.
Hakemukset liitteineen osoitetaan ao. toiminnalle ja toimitetaan os. Kauni­aisten kaupunki, kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniai­nen tai kirjaamo@kauniainen.fi viimeistään 31.3.2022 kl. 15.