Takaisin ajankohtaisiin
22.12.2023 | Ympäristö

Kauniainen valmistelee parhaillaan yhdessä Espoon kanssa uutta Espoon ja Kauniaisten kaupunkien meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2024–2028. Kauniainen kysyy nyt asukkaidensa ajatuksia ympäristömelusta ja siitä, millä toimenpiteillä sitä kannattaa torjua. Kauniaislaiset pääsevät näin vaikuttamaan uuteen työn alla olevaa meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan.

Vastausaikaa on 11.1.2024 asti ja vastaaminen vie noin 5 minuuttia.

Pääset kyselyyn tämän linkin kautta.

Asukaskyselyn jälkeen kauniaislaiset voivat kommentoida koko meluntorjunnan suunnitelmaluonnosta tammi-helmikuussa 2024. Uusi meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistuu ensi kesänä.

Melkein neljännes kauniaislaisista altistuvat tieliikenteen melulle

Vuonna 2022 julkaistun liikennemeluselvityksen mukaan noin 2400 asukasta eli melkein neljännes kauniaislaisista asuu tieliikenteen yli 55 desibelin melualueella. Tämä on laskettu vuorokauden keskiäänitasolla (Lden).

Altistujamäärälaskelmat eivät kuitenkin huomioi asuinrakennuksien meluntorjuntaa eivätkä näin ollen kuvaa liikennemelulle altistuvien määrää sisätiloissa. Nykyään asuinrakennuksien meluntorjunta on toteutettava siten, että sisämelun ohjearvot alittuvat.

Kaunaislaisten ympäristöasenteita selvitettiin osana pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisestä tutkimusta syksyllä 2022. Ympäristöasennetutkimuksessa yli 70 prosenttia kauniaislaisista arvioi meluttomuuden ja hiljaisten alueiden saavutettavuuden olevan asuinalueellaan melko tai erittäin hyvällä tolalla.

Tutustu Espoon ja Kauniaisten EU:n ympäristömeludirektiivin mukaiseen meluselvitykseen (2022) sekä siinä oleviin melukarttoihin tämän linkin kautta.