Liikennemelu

Espoon ja Kauniaisten vuoden 2017 ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys valmistui pääkaupunkiseudun ja Kauniaisten osalta toisen kerran vuonna 2017. Ensimmäisen kerran tie- ja raideliikenteen meluselvitys tehtiin vuonna 2012 ja myös tällä kertaa se tehtiin pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Uusi laskentatapa

Selvityksen perusteella asukasmäärä alueilla Kauniaisissa, joilla katu- ja maantieliikenteen aiheuttama päivä-ilta-yömelutaso Lden ylittää arvon 55 dB, on 2039 ja rautateiden vastaavanlaisen melutason osalta 270. Yöaikana yli Ln 50 dB:n melulle alistuvien määrä on katu- ja maantieliikenteen osalta 799 ja rautateiden osalta 86.

Vanha laskentatapa

Asukasmäärä alueilla, joilla katu- ja maanliikenteen aiheuttama päivä-ajan ekvivalenttimelutaso LAeg,7-22 ylittää arvon 55 dB, on Kauniaisissa 2638 ja rautateiden vastaavanlaisen melutason osalta 312. Yöaikana yli Ln 50 dB:n melulle alistuvien määrä on katu- ja maantieliikenteen osalta 1523 ja rautateiden osalta 236 henkilöä.

Tutustu vuosien 2012 ja 2017 ympäristömeluselvityksiin alla:

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnantoimintasuunnitelma  vuosille 2018-2022

Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018-2022 löytyy täältä. Tarkastelun kohteena ovat vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja kadut. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteet meluntorjunnan tehostamiseksi ja meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategia.

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Suunnitelmassa meluntorjuntakeinoiksi  on esitetty mm. omatoimisen meluntorjunnan ohjeistuksen kehittämistä, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön lisäämistä ja panostusta.

Tutustu Espoon ja Kauniaisten vuosien 2018 -2022 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan tästä: