MElu ja tärinä

Toiminnaharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän tulee tarkistaa Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääryksistä, mistä tilapäisistä toiminnoista on tehtävä ilmoitus käsittelyä varten. Meluavien toimintojen meluilmoituksen tarve on kuvattu tarkemmin ympäristönsuojelu Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 24 §:ssä.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus

Erilaiset toiminnot, kuten isoimmat rakennustyöt, katutyöt, isoimmat maansiirtotyöt ja yleisötilaisuudet saattavat aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, joka häiritsee lähialueen asukkaita tai haittaa työntekoa. Siksi tilapäistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Erityinen häiritsevyys tarkoittaa, että toiminnasta aiheutuva melutaso tai tärinä on huomattavasti normaalia taustamelua tai –tärinää suurempi.

Toiminnanharjoittajan tai tapahtuman järjestäjän on jätettävä meluilmoitus ympäristötoimelle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Jos kuitenkin esimerkiksi rakennuttaja tilaa urakan siten, ettei urakoitsija voi täyttää ilmoitusvelvollisuutta riittävän ajoissa, rakennuttajan tulisi tehdä ilmoitus etukäteen ja tarpeen vaatiessa täydentää ilmoitusta myöhemmässä vaiheessa.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään Uudenmaan ELY-keskukselle.