Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuus Kauniaisissa on vuodesta toiseen ollut hyvällä tasolla verrattaessa tilanteeseen koko maassa. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on vähentynyt vuodesta 1990 vuoteen 2018. Samaan aikaan kaupungin asukas- ja automäärä ovat kasvaneet.

Kaupunki seuraa liikenneturvallisuuden kehittymistä Poliisin tietojen perusteella. Poliisin tietoon tulee arviolta noin 30 % henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Puutteellisuudet johtuvat lähinnä siitä, ettei näistä onnettomuuksista usein ilmoiteta poliisille. Koska Kauniaisten tilastotiedot perustuvat pieniin otantoihin, voivat vuosittaiset prosentuaaliset vaihtelut onnettomuuksien määrissä olla suuret. Kaupunki raportoi liikenneturvallisuuden tilanteen vuosittaisessa liikenneturvallisuusraportissa.

Kaupunki edistää liikenneturvallisuutta läpi eri suunnitteluvaiheiden niin asemakaavoituksessa, katujen suunnittelussa kuin rakentamisessa jalankulun ja pyöräilyn ja autoliikenteen osalta. Turvallisuutta lisätään myös katuverkon nopeusrajoituksilla ja muulla liikenteenohjauksella sekä rakentamalla erilaisia hidasteita.

Kaupunki saa useita hidasteisiin liittyviä aloitteita vuosittain. Hidastealoitteet käsitellään kerran vuodessa vuoden viimeisessä yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa. Kaikki vuoden aikana tulleet aloitteet pisteytetään. Pisteytys mahdollistaa aloitteiden tasavertaisen käsittelyn ja tarvittavien toimenpiteiden arvioinnin.

Liikenneturvallisuuteen liittyy vahvasti myös esteetön liikkuminen ja sen mahdollistaminen. Esteetön ympäristö on kaikille liikkujille turvallinen ja sujuva. Esteetön ympäristö on osa normaalia suunnittelutyötä tie-, katu-, viherrakentamisessa sekä talohankkeissa. Kauniaisissa toimivat aktiiviset vanhus- ja vammaisneuvostot, jotka ovat tärkeä sidosryhmä esteettömän Kauniaisen edistämiseksi.

Kauniaisten nopeusrajoitukset näkyvät allaolevalla kartalla. Osassa Kauniaisten pääkatuja alennettiin nopeusrajoitusta 12/2019. Karttaa voi selata ja tarkentaa.

Ota yhteyttä

Anna Ahtila

Projekti-insinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Kuntatekniikka