Muutosalue käsittää 2. kaupunginosan korttelin 161 tontin 5 (Kaikupolku 10).

Tavoitteena on muuttaa suunnittelualueen asemakaavaa siten että tontille 5 mahdollistetaan kolmen asuinrakennuksen sijoittaminen Maankäytön yleissuunnitelman (MASU 2) periaatteiden mukaisesti. Tällöin rakennusoikeus voidaan jakaa tontilla vapaasti enintään kolmen asunnon kesken. Tontin suurin sallittu peittoala ja kokonaisrakennusoikeus eivät muutu nykyisestä.

Kaavoitustyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto olivat nähtävänä MRA 30 §:n mukaisesti 1.12.2021–15.12.2021.

Ota yhteyttä

Nina Forsberg

Maankäyttöinsinööri
Organisaatio
Yhdyskuntatoimi – Maankäyttö