Värikkäitä kyniä ja viivoittimia.

Yleensä lapset ja nuoret saavat perusopetusta peruskoulussa. Lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Tavallisesti peruskoulu kestää 9 vuotta. Peruskoulu on kaikille maksuton.

Kauniaisissa on sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen peruskoulu. Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa.

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2014 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa 2021. Ilmoittautuminen ensimmäiselle vuosikurssille tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2021-2022 on 7.-21.1.2021.

Koronatilanteen vuoksi emme järjestä yleistä ilmoittautumistilaisuutta.

Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat, joiden lapsen Digi- ja väestötietoviraston mukainen kotikunta on Kauniainen, saavat kotiin kirjeen vuoden 2021 alussa, jossa on ilmoitus oppivelvollisuudesta sekä tietoa koulusta. Kirjeessä on lisätietoa ilmoittautumisesta sekä sisäänkirjautumisohjeet Wilmaan.

Kauniaisten ulkopuolelta tulevat hakijat voidaan ottaa oppilaaksi toissijaisessa oppilaaksi-otossa ainoastaan, mikäli vapaita opetuspaikkoja jää jäljelle sen jälkeen, kun oman kunnan oppilaat ovat saaneet paikan. Hakuaika toissijaisessa oppilaaksiotossa päättyy 31.1.2021. Päätös lähetetään postitse kotiin.Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta.  

Suomessa vakinaisesti asuvat maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppivelvollisia.  Lapset, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi, voidaan ilmoittaa valmistavaan opetukseen.   

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan pyydetään ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille. 

Jos perhe muuttaa Kauniaisiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä rehtoriin.

Lisätietoja

Mäntymäen koulun virka-apulaisrehtori Jarmo Ranta, puh. 050 306 2282

suomenkielisen perusopetuksen rehtori Sami Suomela, puh. 040 631 8469

ruotsinkielisen perusopetuksen rehtori Catharina Sunesdotter, puh. 050 414 8305