Värikkäitä kyniä ja viivoittimia.

Yleensä lapset ja nuoret saavat perusopetusta peruskoulussa. Lapsi aloittaa koulun yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Tavallisesti peruskoulu kestää 9 vuotta. Peruskoulu on kaikille maksuton.

Kauniaisissa on sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen peruskoulu. Peruskouluun täytyy ilmoittautua vuoden alussa.

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa torstaina 8.8.2024.

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa 2024. Ilmoittautuminen ensimmäiselle vuosikurssille tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika lukuvuodelle 2024-2025 on 2.-15.1.2024.

Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajat, joiden lapsen Digi- ja väestötietoviraston mukainen kotikunta on Kauniainen, saavat kotiin kirjeen vuodenvaihteessa, jossa on ilmoitus oppivelvollisuudesta sekä tietoa koulusta. Kirjeessä on lisätietoa ilmoittautumisesta sekä sisäänkirjautumisohjeet Wilmaan.

Kauniaisten ulkopuolelta tulevat hakijat voidaan ottaa oppilaaksi toissijaisessa oppilaaksi-otossa ainoastaan, mikäli vapaita opetuspaikkoja jää jäljelle sen jälkeen, kun oman kunnan oppilaat ovat saaneet paikan. Hakuaika toissijaisessa oppilaaksiotossa päättyy 15.1.2024. Päätös lähetetään postitse kotiin. Hakulomake löytyy koulun kotisivuilta.  

Lapset, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi, voidaan ilmoittaa valmistavaan opetukseen.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan pyydetään ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Jos perhe muuttaa Kauniaisiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä rehtoriin.

Lisätietoja

Leena-Maija Niemi

Perusopetuksen rehtori
Organisaatio
Koulutoimi – Kasavuoren ja Mäntymäen koulut

Catharina Sunesdotter

Rehtori Yla-aste
Organisaatio
Koulutoimi – Hagelstam

Kielikylpy

Kielikylvyssä suomea äidinkielenään puhuvat oppilaat omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa.

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi.

Kauniaisten kielikylpymalli noudattaa täydellisen varhaisen kielikylvyn periaatteita. Siinä lapset aloittavat kielikylvyn 4–5-vuotiaina päiväkodissa ja opetuksessa noudatetaan ”yksi aikuinen – yksi kieli” -periaatetta. Varhainen täydellinen kielikylpy tarkoittaa sitä, että opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Kielikylpytoiminta toteuttaa Kauniaisten kaupungin kaksikielisyysstrategiaa. Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat toiminnallisen kaksikielisyyden sekä oppivat arvostamaan kumpaankin kieleen liittyviä kielellisiä ja kulttuurisia perinteitä sekä erityispiirteitä.

Kielikylvystä opetusmetodina on saatu hyviä tutkimustuloksia. Kielikylvyn avulla oppilaat omaksuvat toimivan kielitaidon ensisijaisesti kielikylpykielessä mutta myös muissa kielissä. Tämä perustuu siihen, että kielikylpyoppilaat luottavat itseensä monien kielten oppijoina ja käyttäjinä.

Kielikylpyyn hakeminen

Kauniaisissa kielikylpyyn hakeutuminen tapahtuu jononumeron perusteella viimeistään 5-vuotiaana, eikä se edellytä lapselta tai huoltajilta aiempaa ruotsin kielen osaamista. Kielikylpypäiväkotiin kannattaa ilmoittautua heti, kun arvelee sen olevan sopiva vaihtoehto omalle lapselleen. Kielikylpyryhmään ilmoittaudutaan päiväkodeista tai netistä saatavalla lomakkeella. Lapsen paikka jonossa säilyy korkeintaan esiopetusvuoden alkuunsaakka (eli elokuuhun sinä vuonna, kun lapsi täyttää 6 vuotta).

Mikäli oppilas muuttaa Kauniaisiin perusopetuksen aikana ja haluaa osallistua kielikylpyopetukseen, järjestetään hänelle kielihaastattelu. Siinä varmistetaan, että oppilaalla on riittävä ruotsin kielen taito kielikylpyopetukseen. Näin toimitaan kuitenkin vain, mikäli kielikylpyryhmässä on tilaa uudelle oppilaalle.