Lasten kädet yhdessä.

Aamutoiminta

Suomenkielinen aamutoiminta (aamuparkki) järjestetään ma-pe klo 7.30 – tuntien alkamiseen saakka Mäntymäen koulun kuvaamataidon luokassa (Mäntymäentie 2).
Aamuparkin asiakasmaksu on 25,00/kk lukuvuonna 2021-2022.
Aamuparkin ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.
Aamuparkin yhteystiedot: puh. 050 343 8860

Ilmoittautumiset aamuparkkiin ohjaajille tai koulun kansliaan alla olevalla lomakkeella.

Samalla lomakkeella voi hakea myös iltapäiväkerhoon lukuvuodeksi 2022-2023.

Lukuvuoden 2023-2024 ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti Wilma-järjestelmässä iltapäivätoimintaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tästä tiedotetaan tulevia ykkös- ja kakkosluokkalaisia kevään 2023 aikana.

Iltapäiväkerhotoiminta

Palvelu

Koululaisten iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaa ohjattua monipuolista kerhotoiminnan luonteista toimintaa. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala. Iltapäivätoiminta on maksullista.

Kauniaisten kaupunki tarjoaa iltapäiväkerhotoiminnan palveluita perusopetuksen 1. ja 2. –luokkien oppilaille ja 1.-6. –luokkien oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös. Palvelua järjestetään koulun lukuvuoden aikana koulun työpäivinä, pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä lauantaiksi sattuvina koulupäivinä, koulujen loma-aikana ja yksittäisinä palveluntuottajan henkilökunnan koulutuspäivinä.

Sijainti

Suomenkielistä iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla (Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen).

Maksut

Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

AsiakasmaksuPalvelu  
80 euroa/kk3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä  (klo 17.00 asti)
100 euroa/kk5 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä (klo 16.00 asti)
120 euroa/kk5 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä (klo 17.00 asti)

Nykyinen iltapäivätoiminnan palveluntuottaja H & S International School Oy perii asiakasmaksun vanhemmilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan:

  • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.
  • Jos iltapäivätoimintaa annetaan lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
  • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta), laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta halutaan muuttaa kesken vuoden:
    • 5-päiväisestä 3-päiväiseksi laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu muutoskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
    • 3-päiväisestä 5-päiväiseksi voi muutos tulla voimaan ilmoitusta välittömästi/seuraavan kuukauden alusta alkaen palveluntuottajan hyväksynnällä.

Lisäksi mikäli lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja asiakasmaksulaista ilmenevällä tavalla maksun huojennukseen tai maksusta vapauttamiseen, voidaan em. huojennus tai vapautus myöntää määräajaksi. Hakemukset huojennuksista tai vapauttamisista tulee osoittaa opetuspäällikölle.

Palveluntuottaja kevätlukukauden 2023 loppuun asti

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 6.2.2014, että kaupunki ulkoistaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palvelujen tuottamisen 1.8.2014 alkaen. Palveluntuottajana toimii 1.8.2018 alkaen H & S International School Oy. Sopimuskausi on tehty ajalle 1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optiovuotta). Ensimmäinen optiovuosi ajalle 1.8.2021-31.7.2022 on käytetty.
Myös toinen optiovuosi on päätetty käyttää, eli iltapäivätoimintaa tuottaa sama palveluntuottaja H & S International School Oy ajalla 1.8.2022-31.7.2023.

H & S International School Oy:n iltapäivätoiminnasta vastaava henkilö on Henna Soininen-Stojanov, sähköposti henna.stojanov@hsis.fi, puhelinnumero 040-5611015.

Iltapäiväkerhopaikan hakeminen lukuvuonna 2022-2023

Paikkaa iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka iltapäiväkerhosta.

Lomake toimitetaan Mäntymäen koulun kansliaan.

Sopimus iltapäivätoiminnan järjestäjälle täytetään samalla ja annetaan ohjaajalle iltapäiväkerhossa tai lähetetään sähköpostitse hsis.mantymaki@gmail.com.

HUOM! Jotta lapsenne voisi olla mukana iltapäivätoiminnassa heti koulun alkaessa, pitää hakemus ja sopimus olla täytettynä viimeistään 30.04.2022. Ne lapset, joiden hakemus on tullut 30.04. jälkeen, voivat aloittaa iltapäiväkerhon aikaisintaan syyskuun alussa.
s-posti: hsis.mantymaki@gmail.com, puh. arkisin 11:45-17:00 040 3561136

1.8.2023 alkaen Kauniaisten kaupunki tuottaa iltapäivätoiminnan palvelut itse

Syyslukukauden 2023 alusta alkaen Kauniaisten kaupunki siirtyy tuottamaan iltapäivätoiminnan palvelut itse ja sopimus H & S International School Oy:n kanssa päättyy. Muutos ei vaikuta iltapäivätoiminnan maksuihin.

Iltapäiväkerhotoiminnasta tullaan kertomaan tulevien ykkösluokkalaisten vanhempainiltaan toukokuussa 2023.

Lisätietoja syksyllä 2023 alkavasta kaupungin tuottamasta iltapäivätoiminnasta antaa sivistystoimen suunnittelija Maija Tiainen, maija.tiainen@kauniainen.fi, puhelinnumero 0505668800.

Iltapäiväkerhopaikan hakeminen lukuvuonna 2023-2024

Iltapäiväkerhopaikkaa lukuvuodelle 2023-2024 haetaan ensisijaisesti Wilmassa. Tulevien ykkös- ja kakkosluokkalaisten huoltajat saavat Wilma-tiedotusviestin, kun hakuaika lähestyy.

Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea myös kesken lukuvuoden. Tällöin tulee huomioida, että lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnassa seuraavan kokonaisen kalenterikuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lapsi ilmoitetaan mukaan iltapäivätoimintaan 15.8.2023, voi hän aloittaa iltapäivätoiminnan 1.10.2023.