Lasten kädet yhdessä.

Aamupäivätoiminta

Suomenkielinen aamupäivätoiminta (aamuparkki) järjestetään ma-pe klo 7.30 – tuntien alkamiseen saakka Mäntymäen koulun kuvaamataidon luokassa (Mäntymäentie 2).
Aamuparkin asiakasmaksu on 25,00/kk lukuvuonna 2021-2022.
Aamuparkin ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat.
Aamuparkin yhteystiedot: puh. 050 343 8860

Ilmoittautumiset aamuparkkiin ohjaajille tai koulun kansliaan alla olevalla lomakkeella.

Samalla lomakkeella voi hakea myös iltapäiväkerhoon.

Iltapäiväkerhotoiminta

Palvelu

Koululaisten iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan koulupäivän ulkopuolella tapahtuvaa ohjattua monipuolista kerhotoiminnan luonteista toimintaa. Toimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala.

Kauniaisissa kaupunki järjestää iltapäiväkerhotoiminnan palvelut perusopetuksen 1. ja 2. –luokkien oppilaille.  Palvelua järjestetään koulun lukuvuoden aikana koulun työpäivinä, pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä lauantaiksi sattuvina koulupäivinä, koulujen loma-aikana ja yksittäisinä palveluntuottajan henkilökunnan koulutuspäivinä.

Palveluntuottaja

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 6.2.2014, että kaupunki ulkoistaa koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan palvelujen tuottamisen 1.8.2014 alkaen. Palveluntuottajana toimii 1.8.2018 alkaen H & S International School Oy. Sopimuskausi on tehty ajalle 1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optiovuotta). Ensimmäinen optiovuosi ajalle 1.8.2021-31.7.2022 on käytetty.
Myös toinen optiovuosi on päätetty käyttää, eli iltapäivätoimintaa tuottaa sama palveluntuottaja H & S International School Oy ajalla 1.8.2022-31.7.2023.

H & S International School Oy:n iltapäivätoiminnasta vastaava henkilö on Henna Soininen-Stojanov, sähköposti henna.stojanov@hsis.fi, puhelinnumero 040-5611015.

Iltapäiväkerhopaikan hakeminen

Paikkaa iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaupunki käsittelee hakemukset keväisin erikseen ilmoitettuna aikoina. Yksittäisiä hakemuksia käsitellään myös kesken toimintavuoden. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka iltapäiväkerhosta.

Lomake toimitetaan Mäntymäen koulun kansliaan.

Sopimus iltapäivätoiminnan järjestäjälle täytetään samalla ja annetaan ohjaajalle iltapäiväkerhossa tai lähetetään sähköpostitse hsis.mantymaki@gmail.com.

HUOM! Jotta lapsenne voisi olla mukana iltapäivätoiminnassa heti koulun alkaessa, pitää hakemus ja sopimus olla täytettynä viimeistään 30.04.2022. Ne lapset, joiden hakemus on tullut 30.04. jälkeen, voivat aloittaa iltapäiväkerhon aikaisintaan syyskuun alussa.
s-posti: hsis.mantymaki@gmail.com, puh. arkisin 11:45-17:00 040 3561136

Sijainti

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla (Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen).

Maksut

Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat 1.8.2018 alkaen seuraavat:

AsiakasmaksuPalvelu  
80 euroa/kk3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä  
100 euroa/kk5 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä
120 euroa/kk5 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä 

H & S International School Oy perii asiakasmaksun vanhemmilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan:

  • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.
  • Jos iltapäivätoimintaa annetaan lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
  • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
  • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta), laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
  • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta halutaan muuttaa kesken vuoden:
    • 5-päiväisestä 3-päiväiseksi laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu muutoskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
    • 3-päiväisestä 5-päiväiseksi voi muutos tulla voimaan ilmoitusta välittömästi/seuraavan kuukauden alusta alkaen palveluntuottajan hyväksynnällä.

Lisäksi mikäli lapsen vanhemmat ovat oikeutettuja asiakasmaksulaista ilmenevällä tavalla maksun huojennukseen tai maksusta vapauttamiseen, voidaan em. huojennus tai vapautus myöntää määräajaksi. Hakemukset huojennuksista tai vapauttamisista tulee osoittaa opetuspäällikölle.