Lasten kädet yhdessä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään suomeksi Mäntymäen koulussa ja ruotsiksi Granhultsskolanissa. Ne ovat vapaaehtoista kerhotoiminnan luonteista maksullista toimintaa, johon saavat osallistua peruskoulun kaikki 1-2.lk, sekä erityisen tuen päätöksen oppilaat.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun lukuvuoden aikana kaikkina koulun työpäivinä paitsi mahdollisina lauantaikoulupäivinä ja yksittäisinä henkilökunnan koulutuspäivinä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa muun muassa ulkoillaan, tehdään läksyjä, liikutaan, levätään, luetaan, askarrellaan, taiteillaan ja harjoitellaan kaveritaitoja sekä ylipäänsä lapsia kiinnostavia asioita. Toimintaa ohjaavat koulun henkilökuntaan kuuluvat koulunkäynnin- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat.

Ota yhteyttä

Krista Rimpilä

Sivistystoimen suunnittelija

Granimallin ja iltapäivätoiminnan koordinaattori

Organisaatio
Sivistystoimi

Aamutoiminta

Suomenkielinen aamutoiminta (aamuparkki) järjestetään ma-pe klo 7.30 – tuntien alkamiseen saakka Mäntymäen koulun kuvaamataidon luokassa. Aamuparkin puhelinnumero: 050 343 8860

Aamuparkin asiakasmaksu on 30,00 €/kk lukuvuonna 2024-2025.

Iltapäivätoiminta

Suomenkielistä iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään Mäntymäen koululla (Mäntymäentie 2, 02700 Kauniainen). Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 12.00 – 17.00 välisenä aikana oppilaan oppituntien päättymisen jälkeen. Iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle tarjotaan välipala.

Iltapäivätoiminnan maksut lukuvuonna 2024-2025

Toiminnasta lapsen vanhemmilta perittävät asiakasmaksut ovat seuraavat:

AsiakasmaksuPalvelu  
80 euroa/kk3 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä  (klo 17.00 asti)
110 euroa/kk5 päivää viikossa, 4 tuntia päivässä (klo 16.00 asti)
130 euroa/kk5 päivää viikossa, 5 tuntia päivässä (klo 17.00 asti)

Kaupunki perii asiakasmaksun huoltajilta kuukausittain. Periaatteita, joita maksun perinnässä noudatetaan:

 • Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan.
 • Jos iltapäivätoimintaa on tarjolla lapselle enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.
 • Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaus on tällöin todistettava lääkärintodistuksella.
 • Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajana sinun tulee tehdä etukäteisilmoitus poissaolosta ryhmän ohjaajalle.
 • Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitettu lapsi jää kesken vuoden kokonaan pois palvelun piiristä (vanhemmat irtisanovat sopimuksen iltapäivätoiminnan palvelusta), laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
  • Poikkeuksena ennen syyskuun loppua tehdyt muutokset, joissa irtisanoutuminen astuu asiakkaan toivoessa voimaan seuraavan kuun alusta. Eli esimerkiksi 15.9. tehty irtisanomisilmoitus astuu voimaan 1.10.

Mikäli lukuvuoden alussa palvelun piiriin ilmoitetulle lapselle hankittavan iltapäivätoiminnan palvelun laajuutta halutaan muuttaa kesken vuoden:

 • 5-päiväisestä 3-päiväiseksi laskutetaan vanhemmilta täysi asiakasmaksu muutoskuukautta seuraavan kuukauden loppuun asti.
 • 3-päiväisestä 5-päiväiseksi muutos maksussa tulee voimaan kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa seuraavan kokonaisen kuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lapsi ilmoitetaan 5-päiväiseksi 15.9., voi hän aloittaa 5-päiväisenä 1.11.
  • Poikkeuksena muutoksissa ovat ennen syyskuun loppua tehdyt muutokset, joissa muutos astuu asiakkaan toivoessa voimaan seuraavan kuun alusta. Eli esimerkiksi jos muutos tehdään 15.8., astuu se voimaan 1.9.

Muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse krista.rimpila@kauniainen.fi.

Tulojen perusteella voit hakea maksun alentamista

Voit hakea tulojen perusteella maksun alentamista, jolloin kuukausimaksu on puolet normaalista maksusta, tai maksun perimättä jättämistä, jolloin maksua ei tule ollenkaan. 

 • Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä tulee hakea vuosittain.
 • Syksyllä voit hakea koko lukuvuodeksi ja keväällä ainoastaan kevätlukukaudeksi.
 • Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen myönnetään takautuvasti enintään lukukauden alusta alkaen.
 • Saman perheen lasten maksujen muutokset käsitellään lapsikohtaisesti.

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuhuojennusrajat 1.8.2024 alkaen:

Henkilöiden määrä perheessäPerimättä jättämisen tuloraja, euroaMaksun puolittamisen tuloraja, euroa
222972981
329653662
433664352
537684506
641684658

Hakemukset tulee toimittaa kaupungintalolle tai sähköpostitse krista.rimpila@kauniainen.fi.

Aamu- ja iltapäiväkerhopaikan hakeminen lukuvuodeksi 2024–2025

Paikkaa aamu- ja iltapäiväkerhosta haetaan kaupungilta. Kaikille hakijoille pyritään järjestämään paikka aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Varsinainen hakuaika lukuvuoden 2024–2025-toimintaan on 1.–14.5.2024. Hakeminen tapahtuu Wilma-järjestelmän kohdassa Hakemukset ja päätökset. Sivistystoimi tiedottaa hakemisesta Wilmassa huhtikuun aikana. Päätös aamu- ja iltapäivätoiminnan paikasta annetaan sivistystoimessa touko-kesäkuun aikana ja se on nähtävänä Wilmassa tai halutessanne lähetetään kotiin postitse.

Mikäli aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan haetaan 14.5. jälkeen, tulee oppilaan huoltajan täyttää alla oleva hakemuslomake ja toimittaa se kaupungintalolle tai sähköpostitse krista.rimpila@kauniainen.fi.

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä ja teemme päätökset mahdollisimman pian. Paikka voidaan myöntää seuraavan täyden kalenterikuukauden jälkeen, eli jos lapsi ilmoittautuu iltapäivätoimintaan 15.9.2024, voi hän aloittaa iltapäivätoiminnan 1.11.2024.