Takaisin ajankohtaisiin
22.3.2022

Kauniaisten kaupunginvaltuusto kokoontui maanantai-iltana 21.3. ja päätti alla luetelluista asioista.

Esityslista jossa päätösten valmistelu.

Päätökset:

Lisämäärärahaesitys maa-alueiden hankintaan (Kauniaisten liityntäpysäköintialue ja rautatieaseman lähiympäristö)
Valtuusto myönsi vuoden 2022 talousarvioon 300 000 euron suuruisen lisämäärärahan maa-alueiden hankkimiseen liityntäpysäköintialueella ja rautatieaseman lähiympäristössä.

Tammikummun päiväkoti (entinen Villa Anemone), lisämäärärahaesitys
Valtuusto päätti myöntää hankkeen (Tammikummun päiväkoti (entinen Villa Anemone), tilamuutostyö varhaiskasvatukselle) toteuttamiseksi 1 230 000 euron lisämääräraha.

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2021
Valtuusto merkitsi tiedoksi aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmisteluvaiheen ja totesi valtuustoaloitteet nro 1, 2, 3, 6, 8, 12 ja 14 loppuun käsitellyksi.

ICT-muutosten valtionavustuksen siirtoa koskeva sopimus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ja ICT-muutosten toteuttaminen (lisämäärärahaesitys)
Valtuusto myönsi vuoden 2022 talousarvioon lisämäärärahan siten, että käyttötalouteen sosiaali- ja terveystoimen kustannuspaikalle “LU ICT-muutoshanke” myönnetään 500 000 euroa menopuolelle tilille Asiantuntijapalvelujen osto ja vastaavasti tulopuolelle tilille Muut tuet ja avustukset 500 000 euroa.

Vuoden 2021 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen lisämäärärahat vuodelle 2022
Överföring av oanvända investeringsanslag från 2021 som tilläggsanslag för 2022

Valtuusto päätti, että vuoden 2021 käyttämättä jääneistä investointimäärärahoista siirretään 1 045 973 euroa vuoden 2022 investointiosaan oheisen liitteen mukaisesti.

Vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien sitovien toimintakatteiden ylitykset ja alitukset
verksamhetsbidrag 2021
Valtuusto hyväksyi esityslistassa esitetyt vuoden 2021 käyttötalouden ja investointien toimintakatteiden määrärahan ylitykset.

Hakemus asemakaavan muuttamiseksi osalla kiinteistöä 235-402-3-44 (Kulopolku 1)
Ansökan om ändring av detaljplanen för en del av fastigheten 235-402-3-44 (Brännstigen 1)
Valtuusto päätti, ettei hakemuksen mukaista asemakaavan muutosta käynnistetä.

Rakennusvalvonnan taksan päivitys §:n 1-24 osalta
Valtuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen taksaksi rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä, ja päätti, että uusi taksa tulee voimaan 1.7.2022.

Vastaus valtuustoaloitteeseen pyöräilijöiden vauhdin laskemiseksi Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ohjauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen
Valtuusto merkitsi tiedokseen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen pyöräilijöiden vauhdin laskemiseksi Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ohjauksen hankkimiseksi Ratapolun ja Asematien risteykseen, ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi.