Takaisin ajankohtaisiin
25.3.2022

Kunnassa tulee kuntalain mukaan olla kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kauniaisissa kaupunkistrategian 2023-2030 valmistelu aloitettiin jo viime vuoden puolella. Noin puoli vuotta kestävän prosessin aikana on valtuutettujen lisäksi kysytty eri keinoin kuntalaisten, henkilökunnan ja eri sidosryhmien mielipiteitä strategiasta ja sen tavoitteista.

Nyt kaupunginhallituksen käsittelyyn tuleva kaupunkistrategialuonnos sisältää seuraavat arvot: Asukaslähtöisyys, Avoimuus, Yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus sekä Vastuullisuus ja kestävyys.

Strategiassa on kolme teemaa, jotka ovat Resurssiviisaan toiminnan kaupunki, Turvallinen, vihreä kävelykaupunki sekä Kuntalainen keskiössä. Jokaisen teeman alla on 2-6 tavoitetta ja tarkempia alatavoitteita.

Kaupungin visioksi ehdotetaan “Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava Grani.”

Valtuusto käsittelee ja hyväksyy kaupunkistrategian kokouksessaan 25.4. Tämän jälkeen alkaa sen jalkauttaminen kaikilla toimialoilla ja jokaisessa tulosyksikössä. Vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Tutustu luonnosvaiheen valmisteluun ja strategiadokumenteihin: