Takaisin ajankohtaisiin
28.1.2022

Haluamme kiittää kaikkia, jotka osallistuivat ja vastasivat strategiakyselyyn 12–26.1. Kyselyn tavoitteena oli kuulla kauniaislaisten mielipiteet keskeisistä Kauniaisiin ja strategiaan liittyvistä asioista, ja myös vaikuttaa mihin Kauniainen painottaa toimintaansa tulevina vuosina. 

Osallistumisen tuloksena meillä on nyt tiedossa yhteisesti luotu näkemys strategiakysymyksiin. Yhteensä noin 770 kuntalaista vastasi kyselyyn, omia vastauksia lähetettiin 310 ja yli 6 000 parivertailuja tehtiin. Hyödynnämme kyselyn tuloksia valtuuston jatkotyöskentelyssä ja tavoitteena on, että kaupungin uusi strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa maaliskuussa. 

Alla löydät kaikkien kysymysten kolme eniten valittua vastausta kaikkien vastaajien kesken. Osa vastauksista ovat tulleet muilta osallistujilta. Niitä ei ole muokattu, joten pieniä ja vaarattomia kirjoitusvirheitä saattaa ilmetä.

1. “Avoin ja kokeileva”

Fiksun toiminnan ja talouden kaupunki: Millaisiin tavoitteisiin meidän tulisi pyrkiä seuraavassa strategiassa?

 1. Pitää isoja tontteja. Tällä hetkellä rakennetaan liian paljon ja tontit jäävät pieneksi ja ei luontoa tonti ympärillä.
 2. Säilyttää pikkukaupungin identiteetti
 3. Kauniaisten vetovoimaa on tärkeää ylläpitää ja kehittää, jotta uusia yrityksiä ja hyviä veronmaksajia saadaan edelleen.

2. ”Kohti resurssiviisasta Grania”

Turvallinen vihreä kävelykaupunki: Millaisiin tavoitteisiin meidän tulisi pyrkiä seuraavassa strategiassa?

 1. Liikenneturvallisuuden hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa
 2. Säilytetään metsät, ei liian tiukkaa kaavoitusta.
 3. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen panostaminen

3. ”Kaikki mukaan”

Kuntalainen keskiössä: Millaisiin tavoitteisiin meidän tulisi pyrkiä seuraavassa strategiassa?

 1. Eri ikäiset asukkaat tulisi huomioida tasavertaisesti
 2. Asianmukaiset, saavutettavat palvelut
 3. Yhdenvertaisuuteen, kohtuullisiin mukautuksiin.

Muutama poiminta kuntalaisten omista vastauksista

 • Kauniainen on hyvä paikka asua koko elämän ajan – ” vauvasta vaariin ”
 • Hyvin voivat lapset ja nuoret
 • Säilyttää pienen kaupungin erityispiirteet – yhteisöllisyys huolenpito vauvasta vaariin, rikas kulttuuritoiminta ja yrittäjätoiminta
 • Pidetään Kasavuoren ja Galin alueen luonto kunnossa.
 • Jätetään myös tilaa hengittää. Vaalitaan puistoalueita ja metsiä
 • Läpinäkyvä ja ajantasainen tiedotus kaupungin suunnitteluista sekä asukkaiden kuunteleminen kyselyin tämän kyselyn tapaan.
 • Lisää yhteistä toimintaa lapsiperheille, eläkeläiset siihen mukaan.