Takaisin ajankohtaisiin
5.7.2021

Eduskunta on uudistanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia ja sitä täydentävää asetusta. Kauniaisten sosiaali- ja terveysvaliokunta on kokouksessaan 9.6.2021 vahvistanut asiakasmaksut 1.7.2021 lähtien. Asiakasmaksuja tarkennetaan vielä elokuussa erityisesti kotihoidon ja palveluasumisen maksujen osalta.

Tässä tiedotteessa ovat keskeisimmät muutokset, jotka vaikuttavat Kauniaisten palveluihin. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin asiakasmaksujen muutoksista palvelukohtaisesti.  Asumispalvelujen asukkaille tehdään myöhemmin tarvittaessa uusi asiakasmaksupäätös, mistä he saavat tiedon postitse. 

Lainsäädäntöön on tehty muutoksia terveyden tasa-arvon ja hoidon saatavuuden edistämiseksi. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan joiltain osin terveyspalvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistetaan maksuja. Jatkossa esimerkiksi perusterveydenhuollossa järjestetyt mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut sekä 18 vuotta täyttäneiden kouluterveydenhuolto on maksutonta. Perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ovat jatkossa maksuttomia.

Mikä muuttuu?

Asumispalvelut

Heinäkuun 2021 alusta alkaen laki sisältää sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen pitkäaikaisten asumispalvelujen maksut. Jatkossa palveluasumisen maksuissa sovelletaan kahdenlaisia maksuperusteita: ns. tavallisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen maksut määräytyvät jatkossa eri perustein. Aiemmin näiden palvelujen maksut ovat määräytyneet samoin perustein.  

Sosiaalihuoltolain mukaisessa tehostetussa palveluasumisessa (vanhusten hoivakodeissa, vammaispalveluissa ja päihdepalveluissa) maksuna peritään edelleen enintään 85 prosenttia asiakkaan tai 42,5 prosenttia puolisojen nettokuukausituloista. Lähtökohtaisesti asiakkaalle jää omaan käyttöön 15 prosenttia tuloista (puolisoille 57,5 prosenttia). Lisäksi asiakkaan tuloista vähennetään tehostetusta palveluasumisesta koituvat asumisen menot, kun aiemmin kyseinen meno on vähennetty asiakasmaksusta. Laki määrittelee myös jatkossa myös muut tuloista tehtävät vähennykset.

Pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakkaille tehdään uusi maksupäätös kesän tai syksyn 2021 aikana. Päätös korvaa entisen asiakasmaksupäätöksen ja laskutus korjataan tämän jälkeen vastaamaan uutta asiakasmaksua. Koska asumispalveluiden laskutus toteutuu jälkikäteen, asiakkaat saavat uutta maksua koskevan laskun aikaisintaan syyskuussa 2021.

Säännöllinen kotihoito

Kotihoidon maksu määräytyy jatkossakin pääosin nykyisin perustein eli asiakkaan palvelutuntien määrän, maksukyvyn ja perheen koon perusteella. Jatkossa laki määrittelee palvelutuntien mukaiset enimmäismaksuprosentit, joita kunta ei saa ylittää maksua määrätessään. Kauniaisissa kotihoidon maksuprosentit ovat lain mahdollistamaa tasoa alhaisemmat ja niihin tehdään muutamia tarkistuksia.

Vammaispalvelujen perhehoito

Tulosidonnainen kuukausimaksu päättyy. Uuden asiakasmaksulain mukaan kehitysvammaisten erityishuoltona järjestetty perhehoito on maksutonta, mutta ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu.

Perhehoidossa olevilta erityishuollon asiakkailta peritään jatkossa ylläpitomaksu samoin perustein kuin asumisyksikössä asuvilta. Lisäksi maksua peritään palveluun sisältyvistä aterioista käytön mukaan. Ateriamaksut laskutetaan vammaispalvelujen ateriahinnaston mukaan. 

Laskutuksen muutokset ja muutoksenhaku

Asiakasmaksulaki määrittelee jatkossa tiedot, jotka asiakasmaksuja koskevilla laskuilla tulee olla. Kauniaisissa jo nykyiset laskut ovat muuttuneen lain mukaisia ja sisältävät tiedon esimerkiksi siitä, mistä palvelusta maksu peritään ja kerryttääkö maksu niin sanottua maksukattoa.

1.7.2021 lähtien asiakkaalla on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus asiakasmaksua koskevasta laskusta. Oikaisuvaatimusohje toimitetaan laskun mukana.

Käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu

Alle 18-vuotiailta ei jatkossa peritä maksua käyttämättä jätetystä palvelusta. Yli 18-vuotiailta peritään jatkossakin 50,80 euron sakkomaksu peruuttamattomasta terveyskeskuslääkärin vastaanotosta, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliista kuvantamistutkimuksesta.

Miten asiakkaan tulee toimia?

Kauniaisten kaupunki vastaa siitä, että asiakkaiden asiakasmaksut päivitetään lain mukaisiksi mahdollisimman pian.

Asiakkaille, joiden asiakasmaksu perustuu tuloihin (esim. asumispalvelujen asukkaat) tehdään uusi asiakasmaksupäätös, josta he saavat tiedon postitse. Päätös korvaa entisen maksupäätöksen ja laskutus korjataan tämän jälkeen vastaamaan uutta asiakasmaksua.

Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä kaupunkiin asiakasmaksumuutokseen liittyen. Laskutus toteutuu jälkikäteen.

Lisätietoja: