Takaisin ajankohtaisiin
10.6.2021

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina 10.6.2021, että pääkaupunkiseutu on palannut alemmalle epidemiatasolle, eli kiihtymisvaiheeseen.

Linjaus perustuu epidemiologiseen tilanteeseen ja tehtyyn kokonaisarvioon. Ryhmä on valmistellut päätöstä ja sen käytännön toimeenpanoa viime viikon kokouksesta lähtien, jolloin ryhmä ennakoi tilanteen todennäköisesti siirtyvän kohti kiihtymisvaihetta, tuolloin epävarmuutta loivat muun muassa uusien tartuntojen odotettua hitaampi väheneminen, koulujen päätösviikonlopun mahdollinen vaikutus tartuntamääriin ja virusvarianttien merkitys epidemian hallinnassa. Tilanteen kehittymiseen liittyy edelleen epävarmuuksia. Koronakoordinaatioryhmällä on valmius linjata asiasta nopeastikin uudelleen, mikäli tilanne kääntyy huonompaan suuntaan.

Kiihtymisvaiheeseen siirrytään välittömästi ja sen seurauksena palveluja avataan ja rajoituksia puretaan tiistaista 15.6.2021 alkaen seuraavasti:

Lasten ja nuorten (vuonna 2001 syntyneet ja tätä nuoremmat) harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. lukien rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Kisojen yleisöä koskevat edelleen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien osanottajamääristä.

Aikuisten harrastustoiminta mahdollistetaan myös kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 15.6. lukien rajoitetusti. Aikuisten liikuntaharrastukset mahdollistetaan kuitenkin edelleen vain ulkotiloissa. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Samojen ohjeiden noudattamista suositellaan myös yksityisille toimijoille.

Kuntien asiakaspalvelutilat avataan lukuun ottamatta kuntosaleja ja ryhmäliikuntaharrastustiloja. Avattavia tiloja ovat kirjastojen lukusalit, ryhmäkäytön tilat ja omatoimikäyttö sekä kulttuuritalojen ja muiden vastaavien esitys- ja opetustilat. Kokous- ja kokoontumistilojen vuokraus mahdollistetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuusrajoituksia noudattaen. Asiakaspalvelutiloissa ei käytetä enää kaavamaisia asiakasmäärärajoituksia, vaan huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee lisäksi, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi mahdollisimman pian päätöksen henkilömäärärajoituksista luopumisesta yleisötilaisuuksissa kuitenkin niin, että sisätiloissa yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 50 henkilön tilaisuuksissa on noudatettava OKM/THL 31.5.2021 ohjetta ja lisäksi osallistujien tai seurueiden tulee olla mahdollista välttää lähikontakti.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi mahdollisimman pian päätöksen luopua tartuntatautilain 58 d §:n mukaisista rajoituksista koskien tosiasiallisia turvavälejä ja fyysisten kontaktien välttämistä asiakastiloissa, koska edellytykset rajoitukselle eivät enää täyty.

Yksityistilaisuudet suositellaan rajoitettavaksi samoin edellytyksin kuin yleisötilaisuudet.

Koronakoordinaatioryhmä painottaa, että epidemia ei ole ohi, varovaisuutta ja terveysturvallisia käytäntöjä tulee edelleen noudattaa ja joitakin rajoituksia on syytä edelleen pitää voimassa. Alueelle voimaan jäävät palvelujen rajoitukset koskevat vielä tämän jälkeen aikuisten ohjattua liikuntaharrastustoimintaa sisätiloissa, kuntosalien ja ryhmäliikuntatilojen aikuisten omatoimikäyttöä sekä aikuisten kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaa sisätiloissa. Lisäksi aiemmat suositukset etätyöstä ja kasvomaskien käytöstä ovat edelleen voimassa. Terveysturvallisuussuosituksia tulisi edelleen noudattaa kaikessa toiminnassa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa erikseen omista päätöksistään.

Koordinaatioryhmä perustaa linjauksensa epidemiologiseen arvioon ja kokonaisharkintaan koronatilanteen kehittymisestä ja linjauksia voidaan tarvittaessa muuttaa nopeastikin tilanteen niin vaatiessa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.
Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.