Takaisin ajankohtaisiin
11.1.2022

Maskinkäyttösuositusta sekä etätyösuositusta jatketaan koko pääkaupunkiseudulla 13.2.2022 asti. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta saa edelleen jatkua aiemman linjauksen mukaisesti.

Tartuntoja on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä enemmän kuin koskaan epidemian aikana ja sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky on uhattuna.

Koronaepidemian luonteen muututtua on tarpeen laatia uusi valtakunnallinen toimintastrategia epidemian hallintaan. Tärkeintä on huolehtia rokotussuojan kattavuudesta, sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvystä ja lapset ja nuoret ensin -periaatteen toteutumisesta.

Koordinaatioryhmä suosittaa aluehallintovirastolle, että lasten ja nuorten ohjattu harrastustoiminta voi pääkaupunkiseudulla jatkua vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien osalta laajoista sisäliikuntatilojen suluista huolimatta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä noudattaa päätöksenteossaan lapset ja nuoret ensin -periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoitustoimia pyritään välttämään ja niitä käytetään viimesijaisesti vasta, jos se on aivan välttämätöntä. Koordinaatioryhmä arvioi rajoitustoimia aina lapsen edun ja sen ensisijaisuuden näkökulmasta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien epidemiologisten arvioiden mukaan tällä hetkellä ei ole välttämättömyyteen perustuvaa syytä muuttaa aiempaa suositusta lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta.

Lapsilla koronatauti aiheuttaa vain hyvin harvoin vaikeita oireita tai sairaalahoidon tarvetta, ja lapsiin kohdistuvat rajoitukset olisivat siten ensi sijassa aikuisten suojaamiseksi määrättäviä.

Harrastustiloja lasten ja nuorten toiminnassa koskevat edelleen tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaiset velvoitteet, jolloin tiloista vastaavien toimijoiden on mukautettava toimintaansa ehkäistäkseen lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Pääkaupunkiseudulla on myös voimassa harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeistus harrastustoiminnan järjestäjille. Harrastusryhmän tulee esimerkiksi kokoontua samassa kokoonpanossa, kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa tulee välttää samoin kuin tarpeetonta fyysistä kontaktia harrastustoiminnassa ylipäätään. Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu tulee järjestää mahdollisimman väljästi.

Koordinaatioryhmä kuitenkin suosittaa, että kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ja lähitapaamisina järjestettävä harrastustoiminta keskeytetään 31.1.2022 saakka. Aluehallintoviraston sulkemissa tiloissa aikuisten osallistuminen erilaiseen perheharrastustoimintaan ei ole sallittua ja se suositellaan kaikilta muiltakin osin keskeytettäväksi.
Vapaan sivistystyön piiriin kuuluva toiminta, kuten kansalaisopistojen toiminta, suositellaan järjestämään etäopetuksena tammikuun loppuun asti.

Perusopetuksessa ja toisella asteella jatketaan normaalisti lähiopetuksessa ja lähiopetuksen jatkumisen edellytykset pyritään myös turvaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Myös aikuisten perusopetus voidaan järjestää lähiopetuksena.

Kouluihin liittyvästä testauksesta ja FFP2-maskeista odotetaan kansallisia linjauksia ja ohjeita.

Laaja etätyö- ja maskisuositus jatkuvat pääkaupunkiseudulla 13. helmikuuta asti

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan etätyö- sekä maskisuosituksen jatkosta. Koordinaatioryhmä katsoo, että sekä etätyö- että maskinkäyttösuosituksen on perusteltua jatkua koko pääkaupunkiseudun alueella 13. helmikuuta saakka.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee edelleen yksityistilaisuuksien välttämistä ja tapaamisten rajoittamista vain omaan lähipiiriin.

Tartunnanjäljitys sekä eristykseen ja karanteeniin asettaminen muuttuneet

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat linjanneet uusista testaukseen liittyvistä ohjeista tartunnanjäljityksen uudelleen kohdentamisen vuoksi. Terveydenhuollon testauskapasiteetti on erittäin kuormittunut ja testiin pääsy kestää useita vuorokausia.

Päivitetty toimintaohje

Lieväoireisen ei tule hakeutua laboratoriotestiin, jos ei kuulu koronaviruksen suhteen riskiryhmään tai ei työskentele terveydenhuollossa, hoivalaitoksessa tai riskiryhmien asumisyksikössä. Halutessaan voi tehdä pikatestin kotona. Mikäli saat pikatestistä positiivisen tuloksen, sitä ei tarvitse varmistaa laboratoriotestillä.

Mikäli pikatesti tai laboratoriotesti on positiivinen, ilmoitathan tartunnastasi henkilöille, jotka asuvat samassa taloudessa tai joihin sinulla on vastaava tiivis kontakti. Tartuttavuus alkaa kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista. Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään vähintään viiden päivän ajan tarpeettomia kontakteja, käyttämään kasvomaskia muita kohdatessa ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa. Lisäohjeita tartunnan saaneille ja altistuneille päivitetään kuntien verkkosivuille.

Lievästikin oireisena kotiin jääminen ja omien lähikontaktien informoiminen altistumisen mahdollisuudesta on tärkeämpää kuin koskaan. Tarvittaessa sairauslomaa haetaan normaalien työpaikan sairauslomakäytäntöjen mukaisesti.

Hakeudu koronavirustestiin vain, jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita ja

  • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään
  • olet raskaana
  • olet yli 18-vuotias, et ole saanut koronavirusrokotetta eikä sinulla ole aiemmin todettu koronavirustartuntaa
  • olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen ja työskentelet välittömässä asiakas- ja potilastyössä
  • työskentelet hoiva- tai vammaispalveluissa
  • terveydenhuollon ammattilainen on ohjannut sinut testiin

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.

Kauniaisten valmiusjohtoryhmä käsittelee ja päättää linjauksista keskiviikkona 12.1.