Takaisin ajankohtaisiin
2.3.2021 | Kuntalaisaloite

Jätetty: 2.3.2021
Diaarinumero: 285/00.02.10.01/2021
Valmistelija: Marko Lassila, maankäyttöpäällikkö
Tila: Maankäyttöpäällikön vastaus 2.3.2021 (pdf)
Päivitetty: 2.3.2021

Teen aloitteen, että kaupungintalon läheisyydessä ja kaupungintalon puiston vieressä olevalle pysäköintialueelle tehdään rakennelma, joka soveltuu kaikkia kaupunkilaisia hyödyttävään käyttöön. Ehdotan paikalle ylhäältä katsottuna puolikuun muotoista matalaa ja vaalea rakennusta, joka sijoittuisi siten, että ulkokaaren keskiosa olisi suurin piirtein T-risteyksen kohdalla.

Tämä kaareva seinämä toimisi suojana liikenteen melu- ja pölysaasteelta. Sen sisäpuolelle tulisi avattavalla katolla ja esimerkiksi siirrettävillä seinärakenteilla varustettu tila, joka soveltuisi monipuolisesti erilaisiin yleisötilaisuuksiin, kuten taidenäyttelyihin, huutokauppoihin tai vaikka teatteri- ja musiikkiesityksiin. Kesäisin aikuiselle ulkoilma-jazzia pöytiin tarjoiluineen tai lapsille esterata? Villa Bredan asukkaille suunnattuja lauluiltoja? Kyseessä olisi siis amfiteatterityyppinen kokonaisuus, joka taipuisi hyvin monenlaiseen käyttöön vuoden eri aikoina. Vaalivuosina sitä voisi käyttää äänestystilana.

Muutamia huomioita:
Sijainti on keskeinen, mutta tällä hetkellä joutomaahan verrattavissa olevassa käytössä. Aloitteeni elävöittäisi aluetta ”ostoskeskuksen toisella puolella” ja laajentaisi osaltaan kävelykeskustaksi miellettyä aluetta. Alueen käyttöä pelkkänä viheralueena häiritsee isot liikennevirrat ja jonkinlainen tilaa jakava seinämä on tarpeellinen. Aloitteeni ei ota kantaa rakennuksen kokoon eikä kaupungintalon, viereisen nurmikkoalueen ja leikkipuiston säilyttämiseen tai säilyttämättä jättämiseen. Leikkipuisto kunnostamalla kokemuksellisia synergiahyötyjä tosin on varmasti saavutettavissa.

Tila olisi parhaiten hyödynnettävissä ympärivuotisessa käytössä ja niin, että elämykset ovat vaihtuvia, jotta kaupunkilaiset kokisivat sen kiinnostavaksi ja mielekkääksi myös pidemmällä aikavälillä. Keskusta-alueella ei tällä hetkellä ole kiertävien teattereiden tai muiden taide-esitysten hetkellisiin tarpeisiin soveltuvia yleisiä tiloja.

Tapahtumat houkuttelisivat muualla asuvia tulemaan julkisilla kaupunkiimme ja käyttämään ravintola- ja muita palveluita. Kynnys kävellä sisään olisi tehty mahdollisimman matalaksi eli sattumavanvaraisia ex tempore -käyntejä olisi aivan eri tavalla kuin vaikka uuteen paviljonkiin. Tilan yhteydessä olevalla kahvilalla tai jäätelöbaarilla voisi kesäisin korvata yhden torille sijoitettavan jäätelöpömpelin.

Rakennusta suunniteltaessa siitä olisi mahdollista tehdä joko kevyempi ja halvempi, myöhemmin helposti purettavissa oleva tai pysyvämpi ja monipuolisempi esimerkiksi teknisiä tiloja maan alle sijoittamalla. Kaaren ulkoseinän värisävyn voisi sovitella niin, että se toimisi vastapainona kauppakeskuksen nyt jo legendaarisen sävyn kanssa.

Puoliksi avonaisena (avattuna) tilana siellä voisi järjestää toimintaa myös seuraavan pandemian aikana. Rakennuksen nimi voisi olla vaikka ”Corona”.