Takaisin ajankohtaisiin
25.10.2021 | Varhaiskasvatus ja koulutus

Kauniaislaiset lapset ja nuoret voivat pääosin hyvin ja he kokevat olevansa tärkeä osa perhettä ja yhteisöä. Kauniaisissa löytyy myös nuorille mielekästä tekemistä. Huolenaiheeksi nousee Kauniaisissa lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä, mielenterveyshaasteet, ja kiusaaminen sekä uupumus. Nämä ilmiöt ovat sukupuolittuneet. Kauniaisten ja muun maan tulosten heikentyminen liittyy todennäköisesti koronapandemiaan.  

Kauniaislaiset lapset ja nuoret voivat kansallisella tasolla verrattain hyvin. Suurin osa lapsista ja nuorista kokee olevansa tärkeä osa perhettä, kaveriporukkaa ja kouluyhteisöä. Enemmistöllä on viikoittainen harrastus, mutta aiempaa selvästi vähäisempi osuus alakoululaisista kokee olevansa tärkeä osa kouluyhteisöä (34 % vuonna 2021, 46 % vuonna 2019) tai on erittäin tyytyväinen elämäänsä (45 % vuonna 2021, 61 % vuonna 2019).

Vähintään tunnin päivässä liikkuvien alakoululaisten osuus (46 %) on laskenut selvästi vuodesta 2019 (58 %). Ohjattua liikuntaa vapaa-ajallaan viikoittain harrastavien yläkoululaisten osuudet (71 %) ovat laskeneet vähän verrattuna vuoteen 2019 (73 %), mutta toisaalta vapaa-ajallaan omatoimisesti liikuntaa viikoittain harrastavien yläkoululaisten osuudet ovat nousseet (80 % vuonna 2021, 77 % vuonna 2019). Vertailukuntia suurempi osuus kauniaislaisista yläkoululaisista ja lukiolaisista kokee, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille.

Kauniaisten tuloksissa huolenaiheena nousevat mm. seksuaalinen häirintä, mielenterveyshaasteet, kiusaaminen, päihdeasenteet ja perhepiiristä saatu alkoholi sekä kouluväsymys ja -uupumus. Osa kyselyssä näkyvistä kasvavista ilmiöistä ovat vahvasti sukupuolittuneita. Mielenterveyshaasteet, seksuaalinen häirintä ja uupumus ovat selkeästi tavallisempia tytöillä ja esim. kiusaaminen tavallisempaa poikien joukossa.

Kyselyn toteutus ja tulosten hyödyntäminen Kauniaisissa

Kouluterveyskysely toteutettiin sähköisesti Kauniaisten ala- ja yläkouluissa sekä lukioissa keväällä 2021. Valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset julkaistiin 20.9.2021 ja Kauniaisten oma raportti kyselyn tuloksista valmistui 30.9.2021.

Kouluterveyskyselyn tuloksia tullaan käsittelemään syksyn 2021 aikana Kauniaisissa eri työryhmissä ja vaikuttamis- ja luottamushenkilöelimissä. Tuloksia hyödynnetään yhteisöllisessä oppilashuollossa, koulujen hyvinvointityössä, koko kaupungin toiminnan kehittämisessä ja monialaisessa yhteistyössä erityisesti sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhdyspinnoilla sekä tulevien hyvinvointialueiden kanssa. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämä kansallinen Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaamisesta. Kouluterveyskyselyn vuoden 2021 perustulokset ovat saatavilla sähköisen tulospalvelun kautta THL:n sivuilla.