Takaisin ajankohtaisiin
25.4.2022

Kauniaisten kaupunkistrategian 2023-2030 hyväksyminen
Valtuusto hyväksyi liitteenä olleen Kauniaisten kaupunkistrategian 2023-2030, strategian taustatietotaulukon, johon valtuusto teki muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia ja oikeutti hallintopalvelut muokkaamaan strategiaa visuaalisesti ja viestinnällisesti, ilman että sen sisältö muuttuu. Lisäksi oikeutetaan hallintopalvelut tekemään tarvittavat muutokset strategian taustatietotaulukkoon.

Lisäksi valtuusto palautti valtuustokauden strategian tarinallistetun dokumentin.

Lisämäärärahaesitys, rantaradan baana
Valtuusto päätti tehdä baanan toteutuksen määrärahan indeksitarkistuksen vuoden 2022 tasoon, jolloin hankkeen kokonaiskustannusarvioksi tulisi 2,9 M€, todeten, että suunnitelma tarkistetaan tämän mukaisesti ja määrärahan lopullisen käytön ajankohta tarkentuu ratahankkeen edetessä.
Valtuusto päätti myöntää 400 000 euron lisämäärärahan hankkeelle.

Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Oy Granilla Ab:lle korjauksia varten otettavalle lainalle

Valtuusto päätti myöntää Oy Granilla Ab:lle kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavasti:
Lainan saaja on Oy Granilla ja lainan antaja on Kuntarahoitus Oyj. Taattavan lainan määrä on Enintään 1 500 000 euroa, yhtenä lainana, ja laina-aika enintään 30 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta.
Lainan korkoperuste on 10 vuoden viitekorko, marginaali voimassa 10 vuotta. Korko sidotaan 10 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon lisättynä 0,610 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio 16.3.2022: 1,610 % p.a. sisältäen marginaalin.

Omavelkaista takausta koskeva päätös on voimassa enintään 31.12.2022 saakka, johon mennessä takaus on annettava. Takauksen vastavakuudeksi kaupunki vastaanottaa yhtiön panttikirjan.

Valtuusto edellyttää, että Oy Granilla Ab pitää korjattavat kohteet (Lindstedtintie 1 ja Urheilutie) ja vastavakuutena olevan kohteen (Jarl Hemmerinkuja 1) vakuutettuna täydestä arvostaan koko takauksen voimassaoloajan.
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään takauksen antamista varten mahdollisesti tarvittavasta jatkoajasta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen, valaistuksen rakentaminen Suokrouvintien ja kuntoradan välille

Valtuusto merkitsi valtuustoaloitteen ja kuntatekniikan vastauksen, jossa todetaan, että valaistuksen rakentaminen kyseiselle osuudelle Suokrouvintien ja kuntoradan välille on perusteltua, tiedoksi.

Kokouksen esityslista ja päätökset: Esityslistat ja pöytäkirjat (KV)