Takaisin ajankohtaisiin
3.10.2023

Kaavamuutos pysähtyi kaavamuutosvaiheeseen edellisellä valtuustokaudella. Kaupungin yhdyskuntavaliokunta käsitteli asiaa 26.9. ja päätti äänestyksen jälkeen esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle periaatepäätöstä jatkaa kaavoitusta.

Kaupunginhallitus päätti 2.10. äänestyksen jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle periaatepäätöstä jatkaa kaavoitusta. Fredrik Waselius (RKP) ehdotti, että luovutaan käärmetalomuodosta suunnitelman perusratkaisuna. Ehdotus hylättiin äänin 5-2. 

Valtuustoon periaatepäätösasia tulee 23.10.

Uudessa kaupunkistrategiassa on mainittu, että hanke pitäisi saada hyväksyttyä kuluvan strategiakauden 2023–2030 aikana. Ensi vaiheessa halutaan linjata hankkeen poliittinen tahtotila jatkoa varten. 

Ehdotuksessa kaavoitus perustuisi 26.9.2023 tehdyn viitesuunnitelmassa esitetyn ratkaisuun. Siinä on mm. lyhennetty eteläpäädyn rakennusmassaa ja tehty porrastuksia ja poistettu eteläpuolen maanalaisia autopaikkoja. Kokonaiskerrosala on pienentynyt 24 655 km2 :sta 20020 km2 :iin. 

Kaupunginhallitus totesi myös, että kaupungille on saapunut kuntalaisaloite, jonka allekirjoitti 484 henkilöä. Siinä vaaditaan suunnitteluprosessin lopettamista.